Vi har modtaget:

Vigtige projekter sat i gang 

På torsdagens møde i kommunalbestyrelsen blev der frigivet midler til to vigtige projekter for Dragørs fremtid

I torsdags frigav kommunalbestyrelsen 1 mio. kr. til en analyse af Enggårdens udvidelsesmuligheder. 

I forbindelse med budgettet for 2023 blev det besluttet at omdanne fem midlertidigt opholdspladser (MTO-pladser) til egentlige plejeboliger, så nu er vi oppe på 109 plejeboliger. Men det er desværre ikke nok, når man kigger på udviklingen i antallet af ældre. 

I tidernes morgen valgte den gamle Dragør Kommunalbestyrelse at placere Drag-ørs nye plejehjem midt i det skønne – men også fredede – anlæg. 

I tidens løb er Enggården udvidet af flere omgange, når behovet har været der. 

Det er det nu igen – men mulighederne er ikke lige til. 

Det er dog en bunden opgave at bygge flere plejeboliger. Allerede nu ser vi overskridelser af ventetidsgarantien – og det er ikke godt nok. 

Det er ulykkeligt for dem, der må vente, og derfor skal vi i gang nu. 

Samtidig er der et ønske om at samle plejehjem og hjemmeplejen på Enggården. Det indgår også i analysen. Vi skal dog være meget opmærksom på også at finde løsninger på antallet af parkeringspladser, da det allerede i dag er en udfordring. 

Socialdemokratiet har længe ønsket at få bygget flere plejeboliger, så vi er glade for, at vi nu får taget første vigtige skridt. 

Grønne tiltag

I forbindelse med Budget 2022 vedtog Socialdemokratioet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre et grønt investeringsprojekt (ESCO III) på i alt 24 mio. kr. henover fire år. 

På kommunalbestyrelsesmøde blev investeringsbeløbet for 2023 på i alt 6 mio. kr. frigivet. 

Det skal blandt andet bruges på omstilling til led-lys på skolerne og rådhuset samt på udskiftning af vinduer i de kommunale bygninger. Derved spares på udgifterne til strøm og varme. 

Det er et skridt i den rigtige retning, når det kommer til den grønne omstilling. 

ESCO III-projekt fortsætter de kommende år, hvor der kommer endnu flere klimavenlige tiltag. 

Investeringerne i 2023 nedbringer kommunens CO2-aftryk med 94 ton. 

Vi er selvfølgelig ikke i mål alene med ESCO III-projektet. Socialdemokratiet ser frem til, at kommunen får en klimahandlingsplan, som kan sætte endnu mere fart på den grønne omstilling. 

Med venlig hilsen
Nicolaj Bertel Riber, 1.-viceborgmester,
og Ole H. Hansen, medlem af Klima-, By- og Erhvervsudvalget
Den socialdemokratiske gruppe 

 

Hollænderhallen og de absurde planer

Blade af Dragørs historie (4) Læs mere

De teknikudfordrede busser, der betjener linje 250S, skal minimum holde til december måned. Ifølge Movia vil der nemlig fra den tid blive indsat nye, elektriske busser på ruten. Arkivfoto: Thomas Mose.

Udfordringer med bus 250S

Movia adresserer passagerbekymringer og annoncerer nye elektriske busser Læs mere

Referencefoto af et lignende varmepumpeanlæg med omtrent samme kapacitet som det, der skal bygges i Dragør. Foto: Rambøll.

Her skal fjernvarmecentral i Drag­ør ligge

Her skal fjernvarmecentral i Drag­ør ligge Fem lokationer er blevet vraget, og en er blevet foretrukket i udbygningsplanerne for...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk