50 år som underviser af Dragørs børn

Kaj Borchert har undervist Dragørs børn i tre generationer og kan fejre noget så sjældent som 50-års-jubilæum. Han underviser fortsat og kan tilmed kalde sig Europas ældste »youtuber«

Kaj Borchert kan onsdag den 13. maj fejre 50-års-jubilæum. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Kaj Borchert kan onsdag den 13. maj fejre 50-års-jubilæum. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Af Birgit Buddegård

Egentlig havde Kaj Borchert fået ansættelse i Tårnby Kommune og skulle bare lige gøre seminariet i Aalborg færdigt. Men en annonce om en stilling som lærer i et idyllisk fiskerleje lød så tillokkende, at han i stedet for kom til Dragør, hvor han i august 1968 startede som lærer på Skolen ved Vierdiget. »Skolen havde den bedste beliggenhed – køerne gik og græssede overfor,« erindrer Kaj Borchert, der efter seks år på skolen blev konstitueret viceskoleinspektør, som det hed dengang, fortæller han.

Han blev senere skoleleder på Skolen ved Vierdiget og har altid været meget glad for arbejdet.

I 1983 tog han dog et sabbatår, købte en campingvogn og kørte sammen med hustruen og deres dengang femårige datter Europa tyndt, fortæller han, der efterfølgende vendte tilbage som skoleleder og forblev på Skolen ved Vierdiget, indtil han som 67-årig gik på pension. Sådan da ...

Skoleforvaltningen

For hurtigt kom en opringning fra rådhuset, om ikke han kunne tænke sig at arbejde i skoleforvaltningen – og der var han så i næsten tre år, fortæller han. »Der mangler noget,« var godt nok hans første tanke i det nye job – for han var jo vant til børnestemmer og støj, og på rådhuset var der stille og roligt. Men han blev hurtigt glad for arbejdet.

Men da han fyldte 70 år, tænkte han, at nu skulle han hjem. Det varede dog ikke længe.

Ny karriere på Dragør Skole

En dag var Kaj Borchert og hans hustru Dorte ude at køre en tur, da hans telefon ringede. Da han sad ved rattet, tog hustruen telefonen, og han hørte hende sige: »Det er jeg sikker på, han gerne vil.« »Hvad er det, jeg gerne vil,« ville Kaj Borchert naturligvis gerne vide, og det viste sig, at det var en opringning fra Dragør Skole, der manglede en tysklærer de næste tre måneder. Og helt korrekt, Kaj Borchert ville gerne, og da de tre måneder var gået, sagde han, at kunne de ikke finde nogen, skulle de bare ringe. Og det gjorde de, for det er ikke til at opdrive en tysklærer i dagens Danmark, konstaterer Kaj Borchert, der nu underviser på Dragør Skole otte timer om ugen.

»Jeg elsker at gå ind på den skole,« siger han. Han kender Dragørs børn, og han synes, det er morsomt, når børnene kommer og siger ikke alene – du har haft min mor – men også, at han har undervist deres bedsteforældre.

Kajs kanal

Kaj Borchert taler med glæde i stemmen om Betina, som er hans tyskmakker på skolen, og hun kom på den idé, at man skulle tage de sociale medier med i undervisningen. »Jeg skal ikke filmes,« var Kaj Borcherts umiddelbare reaktion, men så spurgte han sin 9.-klasse, der fandt tanken genial.

Kaj Borchert vidste ikke noget om den slags, men spurgte ungerne, som han siger, og med et havde han sin egen youtubekanal – Kajs Kanal – med undervisning i tysk. Dermed blev han den ældste »youtuber« i Europa – og at være på youtube giver nærmest status om en rockstar, ler han i telefonen.

Kajs Kanal hjælper skole- og gymnasieelever med tysk og bruges mange steder i undervisningen, ligesom eleverne bruger den ved lektielæsning. Børnebørnene meddeler, at de i skolen næste dag skal se morfars kanal, og der har sågar været bud fra Nationalmuseet.

Museumsdirektør Rane Willerslev undrede sig nemlig over, hvad det var sønnen sad og kiggede på, og da han fik svaret, var hans kommentar, at Kaj Borchert da ikke var helt normal, »så ham skal vi have fat i.« Og sådan blev Kaj Borchert hyret ind til Nationalmuseets store Tysklands-udstilling, hvor han skrev et lille stykke teater på tysk, som blev opført for publikum, og museet inviterede også skoleklasser ind fra hele Sjælland.

TV-berømmelse som tysklærer

Kaj Borchert fortæller, at han på et tidspunkt lod en bemærkning falde om, at det kunne være interessant at få udbredt budskabet om sin youtubekanal – og som han tørt konstaterer, så skal man jo ikke sige sådan i Dragør, hvor der bor så mange mediefolk. Der gik da også kun to dage, så ringede TV2, og historien om Kajs Kanal kom i TV2 Lorry. Efterfølgende sagde journalisten til ham, at han måtte have ramt noget, for indslaget blev set af ½ million seere. Det er her, rockstarberømmelsen er passende at sammenligne med, for de ringede fra forskellige radioprogrammer, ugeblade og aviser – og huset var omringet i to måneder, fortæller Kaj Borchert. 

Og her slutter det ikke, for han og tyskmakkeren, Betina, har planer om at udvide kanalen med tysk til brug for turister.

Manglende relation ved onlineundervisning

At blive berømt på at undervise i tysk er én ting – en anden er, at Kaj Borchert stadig underviser som i 1968, ler han, der laver farvelagte plancher i hånden. Det har forældrene bedt ham om endelig at blive ved med, børnene er trætte af at se på »mus« og finder plancherne inspirerende. 

I øjeblikket underviser Kaj Borchert, som så mange andre, eleverne online hjemmefra og mødes med ungerne, som han kærligt kalder dem, på Google Meet – og det går fint, siger han, der dog også konstaterer, at relationen mangler. 

Coronasmitten er jo desværre fortsat en trussel, men Kaj Borchert har meddelt eleverne, at han køber et visir og kommer. Og med åbningen af skolerne for de ældste elever fra næste uge, er det lige ved, at Kaj Borchert kunne nå at fejre sit jubilæum på skolen. De 50 år er nemlig gået onsdag den 13. maj og ikke i august, har skolevæsenet regnet sig frem til blandt andet på grund af sabbatåret. 

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk