Årlig fest i Store Magleby

På Økonomiudvalgets møde i maj måned i år sendte borgmesteren på vegne af samtlige medlemmer af udvalget et forslag om, at kommunen undersøger interessen for, at der kan etableres en fast tradition for en årlig byfest i Store Magleby. 

Ikke overraskende blev forslaget vedtaget, og forvaltningen fremlagde på mødet i Økonomiudvalget torsdag den 17. august resultatet af dialogen.

Ifølge forvaltningen, der har foretaget en uformel rundspørge til flere borgere og interessenter, er der stor interesse for at kunne afholde en fest som den, der blev afholdt ved jubilæet for hollændernes ankomst i 2022. 

Blandt de adspurgte blev der også vist interesse for at kende en eventuel medfinansiering fra kommunen. 

Der er umiddelbart ikke afsat økonomi til støtte af denne type af arrangementer. Dog foreslår forvaltningen, at man i anledning af kommunens 50-års-jubilæum i 2024 kunne overveje at inddrage en byfest i Store Magleby. 

Et andet forslag fra forvaltningen er, at den årlige høstfest i september, der arrangeres af Museum Amager og Store Magleby Kirke, bliver det bærende element for en udvidelse til en større byfest.

Forvaltningens indstilling til Økonomiudvalget var derfor at drøfte mulighederne for en medfinansiering i forbindelse de med kommende budgetforhandlinger.

Hvorvidt, politikerne i kommunalbestyrelsen kan finde midler til at afholde en fest i Store Magleby, er endnu uvist. Dog fastslog Økonomiudvalget, at de fortsat ønsker en årlig markering af Store Maglebys historie samt en fornyet drøftelse med mulige aktører.

Stort engagement 

Dragør Kommune har mange traditioner – men arrangementerne er ofte centreret omkring den gamle by og havnen.

Ved 500-året for hollændernes i 2022 blev der afholdt en fest på vandværksgrunden på Nordre Kinkelgade i Store Magleby. Her oplevede politikerne et stort engagement og fællesskab i Store Magleby. Økonomiudvalget ønsker at understøtte dette ved at etablere en fast årlig tradition, hvor man på tværs af alder, foreninger, interessegrupper og andet kan markere og fejre Store Magleby.

TM

Økonomiudvalget ønsker at bakke op om det store engagement og fællesskab, man i 2022 oplevede i forbindelse med festen for 500-året for hollændernes ankomst. Arkivfoto.
Økonomiudvalget ønsker at bakke op om det store engagement og fællesskab, man i 2022 oplevede i forbindelse med festen for 500-året for hollændernes ankomst. Arkivfoto.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk