Ældreråd på plads

Leif Ingersholm fortsætter som formand

Fra den 29. oktober til den 8. november kunne alle borgere over 60 år med bopæl i Dragør Kommune stemme til ældrerådsvalget. Valget blev afviklet som brevvalg.

Den 16. november stod det klart, hvilke fem kandidater, der de næste fire år skal bestyrer Ældrerådet, og hvem, der blev tildelt rådets tre stedfortræderposter.

Konstituering

Ved konstitueringen tirsdag den 14. december blev det besluttet, hvem der skal varetage Ældrerådets forskellige poster.

Formandsposten gik til Leif Ingersholm, der også var formand i sidste periode. Næstformand blev Arne Kindler, mens Wiebke Zickert, Manon Tholstrup og Renee Schwaner indtræder i rådet som menige medlemmer. Stedfortræderne er Jytte Kirsten Zaar, Arne Moesgaard og Nils Riber Høj.

Renee Schwaner blev valgt som fondsbestyrelsesmedlem i Blomsterhandler Peter Børge Andersen og Hustru Ingers Fond samt som repræsentant i Folkeoplysningsudvalget.

Stemmeprocent

Beslutningen om at afholde ældrerådsvalget som brevvalg har formodenligt haft stor betydning for stemmeprocenten. Den gennemsnitlige stemmeprocent var ved forrige ældrerådsvalg i Region Hovedstaden 57,2% ved fremmødevalg, mens den var 38,2% ved brevvalg. 

I Dragør var stemmeprocenten ved valget i 2017, som også var et brevvalg, 43,8%. I 2021 valgte 1.901 af ud af kommunes 4.571 stemmeberettigede borgere at gøre brug af deres stemme. Det gav en stemmeprocent på 41,6%.

TM

Leif Ingersholm, formand. 240 stemmer.
Leif Ingersholm, formand. 240 stemmer.
Arne Kindler, næstformand. 469 stemmer.
Arne Kindler, næstformand. 469 stemmer.
Wiebke Zickert. 331 stemmer.
Wiebke Zickert. 331 stemmer.
Manon Tholstrup. 250 stemmer.
Manon Tholstrup. 250 stemmer.
Renee Schwaner. 209 stemmer.
Renee Schwaner. 209 stemmer.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk