Vi har modtaget – åbent brev til politikere og forvaltning:

Affaldssortering pr. 1. april 2022

Kære miljøminister Lea Wermelin, klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, Dragør Kommunalbestyrelse samt Plan og Teknik

Vi – min frue og jeg – er meget miljøbevidste og sorterer pænt alle vores ting og bortskaffer det på vores genbrugsplads i Dragør.

Men nu skal der åbenbart indføres ny affaldssortering pr. 1.april 2022, men planlægningen er jo helt hen i vejret. For der har åbenbart ikke været nogen planlægning.

Vi her i huset går ind for genbrug, og selvfølgelig skal vi sortere vores affald.

Men der er plads til forbedring.

Vi har modtaget tre containere, en rød boks til farligt affald, samt en grøn kurv til madaffald.

Den første container, som er til plast, metal og drikkekartoner, tømmes i skraldebilen, for derefter at blive kørt til Køln, Tyskland, da man åbenbart ikke kan sortere det herhjemme. Der er lavet en sorteringsfabrik på Fyn. Hvorfor har man ikke i god tid lavet en på Sjælland og to i Jylland, så man kan sortere affaldet herhjemme?

Det er jo sindsygt at bruge benzin/diesel i at køre det til Køln. Eller bliver det transporteret med tog, hvilket også er spild af energi?

I har haft tid nok til at planlægge sådan nogle fabrikker.

Den anden container er til pap og papir, men mange har jo en i forvejen. Også spild.

Den sidste er til mad og restaffald. Vi har minimalt af madffald, da vi ikke laver mere, end vi spiser. Vi har næsten kun kartoffelskræller tilovers. Vi har i mange år været tilsluttet hjemmekompostering og derved kun betalt halv renovation – og kun fået afhentet affald hver 14.dag. 

Denne hjemmekompostering er ikke blevet annonceret til ophørelse. Vi har ikke modtaget noget information om dette.

Alligevel er vores renovation steget med 100% – fra 1.900 kr. i 2020 til 3.800 kr. i 2022.

Selvom ordningen med hjemmekomposteringen set fra kommunens side er ophørt, fortsætter I fremover med dette.

Hvorfor skal vi så betale så meget mere?

Jo, siger kommunen, det koster at implementere hele det system. Containere, skraldebiler og personale til det koster.

Men vi borgere har jo ikke bedt om et nyt system. Vi vil meget gerne være med til at sortere og genbruge. Men hvorfor opsiger man en gældende ordning? Og hvorfor skal vi betale med en så kraftig stigning på hele 100%? Og hvorfor sorterer man ikke herhjemme?

Jeg har bedt Dragør Kommune om at hente mine tre containere, den røde boks og den grønne kurv, da jeg ikke vil bruge dem. Men det vil de ikke.

Hvorfor skal jeg betale for noget, som jeg ikke har bedt om og ikke vil bruge?

Dragør Kommune skylder os 1.900 kr., som er betalt for meget i vores ejendomsskat i februar 2022. Hvad har I tænkt jer at gøre ved det?

Hvis hele systemet var bedre planlagt med sortering herhjemme i Danmark, og vi ikke havde fået en så kraftig stigning, var det nok blevet mere spiseligt for os borgere.

Der er virkeligt mange herude i Dragør, som er enige i, at dette »kommende system« er helt forkert planlagt.

Med venlig hilsen
Jørgen Frederiksen
Lundegård Strandvej 25

Rotten er et nyttigt dyr

Hvis den vel at mærke bliver i kloakken Læs mere

Vi har modtaget: Affaldssektoren og ARC

Borgmester Kenneth Gøtterup forklarer i dette debatindlæg, hvad der er op og ned i problematikken med ARC og planerne...

Vi har modtaget: ARC’s sorteringsanlæg

Nicolaj Bertel Riber og Ole H. Hansen fra den socialdemokratiske gruppe har skrevet et debatindlæg om kommunens nej til...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk