Aftale om fjernvarme

Dragør Kommune og Tårnby Forsyning har for at udrulle et fjernvarmenet, der kan dække op mod 12.500 grundejere i de to kommuner, indgået en alliance. Et nyt selskab, der i regi af Tårnby Forsyning skal stå for at udrulningen af fjernvarmen til Dragørs borgere, er nu blevet oprettet.

Dermed er der lagt op til et parallelt forløb, hvor Tårnby Forsyning i samarbejde med de to kommuner skal udrulle fjernvarmen i begge kommuner hen over de kommende år.

Glade borgmestre

I Dragør Kommune glæder borgmester Kenneth Gøtterup sig over det nye samarbejde. 

»Vi har i Dragør Kommunalbestyrelse stor forventning på borgernes vegne til samarbejdet om Dragør Forsyning,« siger Kenneth Gøtterup. 

Borgmesteren fortæller, at der ligger nu en stor opgave for selskabet i at forberede, informere og få fjernvarmen frem til slutbrugerne. 

»Det er nyt land, som skal betrædes, og der kan komme bump på vejen. Mange forhold skal afklares, som for eksempel udbud og tilskud fra staten. Vi er dog også fortrøstningsfulde ved at have lagt ansvaret i hænderne på Tårnby Forsyning og Dragør Fjernvarme,« fortæller Kenneth Gøtterup videre.

Der er også glæde på Tårnby Rådhus, hvor borgmester Allan S. Andersen er tilfreds med, at samarbejdet med Dragør nu er blevet endelig officielt med oprettelse af et nyt fjernvarmeselskab under Tårnby Forsyning.

»Udbygningen af fjernvarmenettet i Tårnby og Dragør er virkelig vigtigt. Både samfundsmæssigt, så vi kan blive fri af den russiske gas, men også af stor betydning for privatøkonomien hos den enkelte grundejer. Og samtidig giver den en gevinst klimamæssigt,« oplyser Allan S. Andersen.

Tårnbyborgmesteren fortæller tilføjende, at han er rigtig glad for, at arbejdet nu er nået så langt, at kommunalbestyrelse i Dragør har godkendt oprettelsen af det nye selskab Dragør Fjernvarme. 

I praksis betyder det, at Tårnby Forsyning skal levere fjernvarme til både Dragør og Tårnby.

Intensiveret arbejde

I Dragør Fjernvarme, der netop er gået i luften, har man planer om, at grundejere i Dragør skal kunne begynde at ansøge om fjernvarme allerede i løbet af denne sommer. Og de første fjernvarmeprojekter forventes at blive igangsat i første kvartal af 2024.

Også hos Tårnby Forsyning er der store forventninger til den kommende udrulning.

»Vi er rigtig glade for den tillid, som Dragørs Kommunalbestyrelse har vist os. Det seneste halve år har vi haft en tæt dialog om selve selskabsoprettelsen, og nu er vi klar til at intensivere arbejdet, og få lavet fjernvarme i Dragør samtidigt med, at vi skal udbygge fjernvarmenettet i Tårnby,« lyder det fra Einer Lyduch, der er bestyrelsesformand i Tårnby Forsyning.

Dragørs borgmester, Kenneth Gøtterup (tv.), og bestyrelsesformand i Tårnby Forsyning Einer Lyduch underskriver aftalen, mens borgmesteren i Tårnby, Allan S. Andersen, ser til.
Dragørs borgmester, Kenneth Gøtterup (tv.), og bestyrelsesformand i Tårnby Forsyning Einer Lyduch underskriver aftalen, mens borgmesteren i Tårnby, Allan S. Andersen, ser til.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk