Naturparker/kystsikring.
Naturparker/kystsikring.
Luftfoto af sandbankerne ved Amagers sydlige kyst.
Luftfoto af sandbankerne ved Amagers sydlige kyst.
Vi har modtaget:

Amagers kystsikring samt naturpark

Kystsikringen af de sidste 13 km af Amager er en stor opgave for en lille kommune med cirka 15.000 indbyggere.

Dragør Kommune har valgt den kortsigtede 100-års-løsning med henblik på en senere udbygning, som derved overlades til de næste generationer – ihvertfald langs Sydkysten.

Dette store projekt bør udføres visionært, langfristet og færdigt. Dertil fordres et samarbejde med nabokommunen Tårnby samt eventuelt Københavns og Hvidovre kommuner.

Til jer, der er, eller vil blive, involveret i den for Amager, nærområdets borgere og efterfølgende generationer aktuelle debat samt beslutningstagen om en visionær udnyttelse af Amagers sidste ubeskyttede kyststrækning.

Ser man på kortet over hovedstadsområdets sydlige del, inklusive Amager, ses de tidligere anlagte kystsikringer, for eksempel Vestamager (1940–45), Hvidovre, Vallensbæk og Hundige (1980–85), Østamager, (2005–10), der samtidig har øget naturhabitatområderne i hovedstadensnærområde og dannet områder til rekreative aktiviteter for alle borgerne.

På kortet ses, at den sydvendte kyststrækning er urørt – som dannet siden sidste istid.

Hele strækningen er et lavvandet område med sandrevler og banker flere hundrede meter ud for og langs med kysten de cirka 10 km frem til Dragør Fort og Havn, som kan ses på luftfotoet.

Ved at udnytte de yderste revler og sandbanker begyndende ved Aflandshage og frem til Dragør Fort til at danne et dige og dermed inddæmme et flere km2 stort lavvandet område vil der blive dannet et område med lavvandede indsøer og laguner til gavn for naturhabitatet og med mulighed for rekreative områder for borgerne i nærområdet.

Desuden vil dette inddæmmede areal kunne udnyttes til en naturlig forlængelse/udvidelse af Naturparken Amager frem til Dragør Havn. Denne strækning er dog omfattet af Natura 2000-bestemmelserne!

Argumenterne for samt fordelene ved at udnytte denne strækning er, at her vil vilkårene for naturhabitatet kunne øges betydelig ved dannelse af separate indsøer/laguner langs kysten til gavn for naturen.

Dertil kan der oprettes rekreative områder for borgerne.

Her er de ovenfor nævnte og tidligere udførte projekter et godt eksempel (1940–45, 1980–85 og 2005–10).

Da strækningen er omfattet af Natura 2000-bestemmelserne er Miljøministeriet, Naturstyrelsen og Kystdirektoratet involveret i debatten samt i afgørelser og beslutninger herom.

Utvivlsomt vil det kræve langvarige debatter/forhandlinger, men der skal tænkes langsigtet og visionært samt på efterfølgende generationers vegne, for bare en fornuftig og visionær løsning opnås!

Naturparken Amager vil ved dette projekt kunne udvide deres areal med mange km2 til gavn for naturhabitatet – samt med anlæg af stier (Amarminoen vil kunne forlænges ud langs/bag ved diget) og rekreative områder for alle borgerne i nærområdet. Her om skal der samarbejdes med COWIi og Arkitema, som for tiden er i gang med at projektere kystsikringen på denne strækning. Og dertil kræves desuden forhandlinger mellem Naturstyrelsen og Dragør Kommune.

Finansieringen bliver en opgave for kommunen og staten at forhandle og fordele.

Med venlig hilsen
Verner Fugl Stigsen
Borger i Dragør Kommune

Nordlys over Danmark

En magisk aften i Kålmarken. Læs mere

Duoen giver også lidt musikundervisning. Foto: TorbenStender.

Strygerkoncert for de mindste

En musikalsk rejse for børn med violiner og eventyr i Dragør Kirke. Læs mere

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk