Arbejdet i ældrerådet

Onsdag den 8. november kl. 15.30 i Dragørs Aktivitetshus på Wiedergården vil medlemmer af Dragørs Ældreråd gøre dagens deltagere blive lidt klogere på, hvad rådet egentligt arbejder med. 

Alle kommuner i Danmark er ved lov forpligtet til at oprette et ældreråd, og i mange kommuner har man valgt at kalde rådet for et seniorråd.

Ældrerådet kan man ikke melde sig ind i, men man kan af kommunens ældre borgere blive valgt til at sidde i rådet.

Rådets primære opgave er at rådgive kommunalbestyrelsen i spørgsmål, der vedrører den ældre del af befolkningen.

Brug for input

For at kunne udføre denne rådegivning og samtidig repræsentere Dragørs ældre borgere på bedste vis er det vigtigt, at Dragørs Ældreråd har kendskab til, hvad der rør sig blandt de ældre. 

»Hvilke tanker og ønsker har byens ældste for deres fremtidige vilkår, og hvordan ser virkeligheden ud i en by som Dragør,« siger Wiebke Zickert, der er medlem af Dragørs Ældreråd. Hun forklarer samtidig, at ældregruppen i de kommende år vil vokse, og at andelen af ældre derfor forventes at komme til at udgøre en stadigt stigende andel af indbyggertallet. 

Denne stigende andel af ældre vil uvægerligt være en udfordring for fremtidens politikere og økonomien i kommunen.

»Uanset hvor godt vi passer på os selv, vil mange af os opleve at få brug for hjælp i en eller anden form, og det er en kæmpeudfordring, dels fordi der ikke er nok arbejdskraft, og dels fordi det koster rigtigt mange penge at give den hjælp,« lyder det fra Wiebke Zickert.

De lokale politikere, der er inviteret til mødet, vil fungere som samtalepartnere – og altså ikke som et panel. Denne løsning skal give både borgere og politikere bedre mulighed for at diskutere udfordringer og løsningerne deraf. 

Forskellen på råd og sag

Hver onsdag i lige uger afholder Dragørs Ældreråd åbent hus på Wiedergården. Her kan kommunens ældre møde op med spørgsmål om dette og hint. Wiebke Zickert fortæller herom, at spørgsmålet, ældrerådets medlemmer oftest stilles, er: »Er Ældrerådet og Ældre Sagen ikke det samme?« Og hun siger, at når det korte svar, som er nej, gives, så ser de fleste spørgere ret forvirrede ud.

Det lidt længere svar er, at Ældre Sagen er en forening, som man som borger kan melde sig ind i for at få del i de tilbud, som foreningen har både lokalt og på landsplan – mens ældrerådet, som det er beskrevet ovenfor, er et råd, man bliver valgt ind i.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk