Vi har modtaget:

Arbejdsmarkedsområdet øverst på dagsordenen

For første gang nogensinde er arbejdsmarkedsområdet i fokus i Dragør – det er både på tide og nødvendigt.

Siden kommunalreformen i 2007 er arbejdsmarkedsområdet blev behandlet stedmoderligt i Dragør Kommune. »Det er Tårnbys ansvar og vi kan intet gøre.« Sådan lød svaret, hvis man spurgte om indsatser på for eksempel dagpenge- eller sygedagpengeområdet.

Rapporteringen fra Tårnby Kommune var heller ikke tiptop.

Heldigvis har en enig kommunalbestyrelse med forskellige forslag fået sat en ny kurs for hele området.

I marts 2018 modtog Økonomiudvalget vanligt beskæftigelsesplanen som en meddelelsessag – en beskæftigelsesplan, der ikke tog udgangspunkt i Dragør, men i Tårnby. Dette på trods af at der står direkte i aftalen om Det forpligtende samarbejde, at Dragør Kommunalbestyrelse skal godkende denne. Dette gav for os i Socialdemokratiet anledning til at overveje, om vi dog ikke kunne gøre det lidt bedre.

I november 2018 besluttede et enig økonomiudvalg, på Socialdemokratiets foranledning, at henvende sig til Tårnby Kommune for at få skabt en proces, hvor Dragør Kommune blev orienteret og inddraget bedre på arbejdsmarkedsområdet. Naturligvis med respekt for Lov om forpligtende kommunale samarbejder, men også med respekt for at der er rigtig  mange Dragør-borgere, som er i kontakt med Jobcentret, samt at vi jo betaler Tårnby Kommune for at løse opgaven.

Endvidere besluttede kommunalbestyrelsen i marts 2019 at give ansvaret for arbejdsmarkedsområdet til det daværende Social- og Sundhedsudvalget – også for at få skabt det øgede politisk fokus og drøftelse.

Vi er heldigvis kommet rigtig langt siden. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget og forvaltningen er i løbende dialog med Tårnby Kommune. Vi har afholdt fællesmøder, og vi får løbende besøg/orientering fra Jobcenterchefen. Rapporteringen er væsentlig bedre, og vi bliver hørt i processerne.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget har netop behandlet Beskæftigelsesplanen for 2021 og indstillet den til kommunalbestyrelsens godkendelse – og nu er det en beskæftigelsesplan, der tager udgangspunkt i Dragør Kommunes egne borgere. Det er så vigtigt.

Set i lyset af covid-19s massive indflydelse på vores lokale arbejdsmarkedssituation som lufthavnskommune har det på alle måder været rettidig omhu. Den dialog, der pinedød har været nødvendigt i denne situation, var allerede i gang.

Det er vigtigt, at vi som ansvarlige politikere får tilstrækkeligt med orientering og inddragelse til, at vi kan handle på et området, der betyder rigtig meget for de borgere, som er i kontakt med Jobcenteret – hvad end det er for en kort eller lang periode. Så tak til Tårnby Kommune for at ville være med på at ændre rammen omkring arbejdsmarkedsområdet.

Med venlig hilsen 
Nicolaj Bertel Riber (A)
2. Viceborgmester
Formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget

Dragørs Aktivitetshus, der har til huse i Wiedergården, er en af de institutioner, der har indsendt høringssvar til den nye socialpolitik. Arkivfoto: TorbenStender.

Ny socialpolitik

En ambitiøs plan for et mere inkluderende og sundere samfund i Dragør Læs mere

Arkivfoto: Thomas Mose.

Færre hjemløse

I sidste uge bragte Dragør Nyt historien om, at der er blevet flere hjemløse i Dragør – men i...

Vi har modtaget: Hvad laver Dragørs SSP?

Morten Dreyer, Dansk Folkeparti i Dragør, har skrevet et debatindlæg om hærværk og SSP's arbejde. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk