Atter salmesang i kirkerne

Nye retningslinjer for folkekirkerne betyder, at der atter må synges i kirkerne ved kirkelige handlinger – og gudstjenesten må nu godt vare længere end 30 minutter

Den 21. april trådte nye retningslinjer i kraft for landets folkekirker – og dermed også i Dragør og Store Magleby Kirker.

Der må således igen synges ved højmesser, gudstjenester og andre kirkelige handlinger såsom dåb, vielser og bisættelser.

Det gældende arealkrav betyder, at der i Dragør Kirke må være 57 personer, hvis der skal synges, mens der kan være 114 i kirken, hvis man ikke synger.

De nye regler betyder også, at morgensangen i Dragør Kirke genoptages fra i dag, onsdag den 28. april.

I Store Magleby Kirke er salmesangen også genoptaget, og højmessen afholdes igen i normal længde. Fra kirken lyder det, at der i den kommende tid vil være mange dåb – ikke mindst et efterslæb fra nedlukningen – så en del af dåbsbørnene kan faktisk selv gå op til døbefonden.

Der gælder nu et udendørs forsamlingsforbud på 50 personer. Det betyder, at alle, der har deltaget i en begravelse i kirken, også må gå med ud på kirkegården, så længe man ikke forsamler sig i større grupper end 50 personer.

For andet end religiøse handlinger gælder fortsat et generelt indendørs forsamlingsforbud på 10 personer, og det betyder, at kirkekontorerne fortsat kun holder åbent i begrænset omfang indtil videre. Man er dog velkommen til at ringe og skrive og efter aftale møde op personligt.

Fortsatte retningslinjer

Der er fortsat krav om mundbind, når man går ind og ud af kirken, og afspritning af hænder samt opfordring til at blive hjemme, hvis man er sløj.

Og det oplyses, at den høje standard af rengøring og udluftning af kirkerne stadig holdes i hævd.

BB

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk