Bank og kommune i utraditionelt partnerskab

Af Rasmus Mark Pedersen

De fleste kender nok til begrebet blå mandag, men fremover vil kommunens skolebørn også komme til at kende til grøn fredag. Det er nemlig resultatet af et partnerskab mellem Danske Bank i Tårnby og Dragør Kommune.

Målet med dagen er at styrke bæredygtighed og innovation blandt kommunens unge.

Det nye partnerskab skal revitalisere og udbygge det længerevarende samarbejde, som siden 2012 har centreret sig omkring kommunens Initiativpris, sponsoreret af Danske Bank.

Det nye fokus for partnerskabet er at fremme bæredygtighed, innovation og nytænkning, med særlig vægt på at involvere de unge og forløse lokale potentialer.

En af de første initiativer under dette partnerskab er lanceringen af »Grøn Fredag« – et årligt event, der fejrer bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål. Grøn Fredag skal øge bevidstheden om globale udfordringer og inspirere børn og unge til at træffe bæredygtige valg.

Eventet vil også spille en central rolle i at styrke overgangen for 4.-klasserne fra sfo til klub ved at inkludere dem i planlægningen og gennemførelsen af »Grøn Fredag«, hvilket skal inspirere til vedvarende engagement i klubmiljøet.

Banken donerer 25.000 kr., så UngDragør kan stå for dagen. Pengene skal altså bruges på gæsteundervisning, indkøb af arbejdsstationer, etablering af nyttehave, relevant unge-indslag og formidling af dagen samt forplejning.

Ifølge planen skal Grøn Fredag afvikles for første gang den 24. maj ved Elisenborg.

Dragør Gazellerne er den sidste forening, som modtager Dragør Kommunes Initiativpris. I fremtiden vil kræfterne blive brugt på projektet »Grøn Fredag«. Arkivfoto: Hans Jacob Sørensen.
Dragør Gazellerne er den sidste forening, som modtager Dragør Kommunes Initiativpris. I fremtiden vil kræfterne blive brugt på projektet »Grøn Fredag«. Arkivfoto: Hans Jacob Sørensen.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk