Bevaringens Dag 

Bevaring i Dragør Gamle By vil blive sat i fokus, når Dragør Bevaringsnævn, Beboerforeningen for Dragør Gamle By og Dragør Museumsforening lørdag den 9. september som et nyt initiativ afholder Bevaringens Dag. 

Med nye oplevelser om Dragørs traditionelle byggeskikke gives under arrangementet inspiration til både vedligeholdelse og restaurering af deltagernes egne huse og haver, alt imens interessen for bevaring kan deles med andre i et større fællesskab. 

Bevaringens Dag vil være sammensat af flere elementer. Dagen kommer blandt andet til at bestå af et besøg på Dragør Museum, en byvandringer, foredrag og en særlig udstilling om genbrug. 

På Dragør Museum vises rundt på museets nye udstilling om byens arkitektur og beboere, mens man under byvandringerne har fokus på bevaringens store og små detaljer i lokal, national og international sammenhæng.

Lokale håndværkere vil fortælle om, hvordan eksempelvis gamle vinduer bevares, og også Dragørs borgmester vil her give sit besyv med om bevaring. 

Med fokus på blandt andet bæredygtighed, gammelt håndværk og historisk miljø søsættes til september en ny, årligt tilbagevendende begivenhed. Arkivfoto: Thomas Mose.
Med fokus på blandt andet bæredygtighed, gammelt håndværk og historisk miljø søsættes til september en ny, årligt tilbagevendende begivenhed. Arkivfoto: Thomas Mose.

Dagen vil desuden byde på muligheden for at se en udstilling med eksempler fra Beboerforeningens Bevaringslager, hvor gamle og originale bygningsdele kun venter på at blive genbrugt, ligesom der  også bliver mulighed for at møde både lokale og eksterne bevaringskyndige.

Bevaringens Dag forventes med sine åbne arrangementer at komme til at vare i alt fem-seks timer, og som publikum kan man vælge til og fra helt som man ønsker ud fra egne interesser.

Under sammenhængende nøgleord såsom bæredygtighed, samhørighed, godt bomiljø, gammelt håndværk, der holdes i hævd, kulturarv og historisk miljø er det meningen, at Bevaringens Dag skal være en årligt tilbagevendende begivenhed med forskellige indslag fra år til år.

Bevaringspris

Dragør Bevaringsnævn vil i øvrigt også i løbet af dagen overrække deres nystiftede, årlige bevaringspris for første gang.

Det endelige program for dagen vil blive annonceret her i Dragør Nyt hen mod slutningen af august måned.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk