Biblioteket er genåbnet med ny leder

Mandag morgen, den 6. februar, genåbnede Dragør Bibliotek med rød løber og ny biblioteksleder.

Biblioteket i Hollænderhallen havde sidste åbningsdag den 31. december 2022, og hele januar har bibliotekspersonalet haft travlt med at samle de to biblioteker til ét.

Dermed har Dragør nu et samlet bibliotek på Vestgrønningen under en ny biblioteksleder, Pauline Raff.

Pauline Raff havde første dag onsdag den første februar og mødte ind til et bibliotek med bogvogne, flyttekasser og mælkekasser fulde af bøger. Selv kommer hun direkte fra Ballerup Bibliotekerne med fire biblioteksenheder. Nu bliver hendes opgave at lede biblioteket, og en af de første opgaver bliver at tilrette den eksisterende biblioteksstrategi efter det nye budget og de nye rammer på Vestgrønningen.

Januar er gået med at sortere og fusionere de to store samlinger, og det har været et spørgsmål om hyldemeter og benhårde prioriteringer, fortæller Pauline Raff.

Pauline Raff viser en af de reoler, der er blevet påsat hjul, så de kan trilles til side ved arrangementer. Foto: CL.
Pauline Raff viser en af de reoler, der er blevet påsat hjul, så de kan trilles til side ved arrangementer. Foto: CL.

Samtlige bøger på biblioteket i Hollænderhallen er blevet gennemgået og fordelt mellem Dragør Bibliotek og fjernlageret, mens de bøger, der var slidte, er blevet smidt ud. 

Der foregår altid løbende udskiftning af biblioteksbøgerne, hvor bøgerne gennemgås for slitage, skader og manglende sider. Ligesom ved indkøb af nye bøger tager trimning af samlingen også højde for principperne i biblioteksloven, som lyder på aktualitet, alsidighed og kvalitet. Men det har været en stor opgave for personalet at gennemgå alle bøgerne på en måned, fortæller Pauline Raff. 

Udstyr, møbler og legetøj fra Hollænderhallen, som der ikke er blevet plads til i Dragør, vil blive givet videre til kommunens institutionerne. 

Fars Legestue, som før blev afholdt i Hollænderhallen hver onsdag er rykket op under taget i det nye børnebibliotek, hvor det nu står fremme hver dag. Der vil fortsat være Fars Legestue – dog rykker dagen til tirsdag.

De unge har fået deres egen lille suite med ungdomsbøger, spil og en lænestol, hvor der før var krimier. Læsestuen ligner sig selv. Børnebiblioteket er rykket ovenpå, hvor der før var faglitteratur, og faglitteraturen har overtaget pejsestuen. 

Reolerne på gulvet er blevet udstyret med hjul for at gøre lokalet mere fleksibelt. 

Fælles interesser 

Pauline Raff er selv nærmest vokset op på et bibliotek og kalder sig selv for en klassisk bibliotekar. Hun brænder for at formidle litteratur og læselyst og -glæde. For hende har biblioteket altid været et rart sted at være, fuld af ro og nærvær, og hun er hurtigt faldet til i Sadolins Hus på Vestgrønningen. 

Selvom hun kommer fra et betydeligt større bibliotek, har hun mange fælles interesser med Dragørs seneste strategi og aktiviteter.

Pauline Raff har været på Ballerup Bibliotekerne i tæt på ni år. Hun begyndte som faglig leder af børneudlånet og har de sidste syv år været publikumsleder og stået i spidsen for arrangementer, aktiviteter og betjening af såvel store som små borgere.

På Dragør Bibliotek har man gennem biblioteksstrategien fra 2020 arbejdet aktivt med værtskab og inddragelse af borgerne, og det glæder Pauline Raff.

Hun ser også frem til at arbejde videre med FN’s verdensmål, som hun selv har haft stort fokus på i Ballerup, blandt andet med en stor verdensmålsfestival støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

I 2022 blev Dragør Bibliotek certificeret i FN’s verdensmål, og dermed forpligtede biblioteket sig til – via samarbejder med andre aktører i lokalsamfundet – at styrke borgernes deltagelse og også at understøtte bæredygtige løsninger.

Lille kommune med stor fleksibilitet

For Pauline Raff har det været vigtigt, at der er opbakning til biblioteket, og selvom det kan lyde selvmodsigende midt i en tid med store nedskæringer, så oplever hun netop denne opbakning fra de borgere, personaler og dem i forvaltningen, som hun allerede her få dage inde i det nye job har mødt.

Blot 45 minutter inde i sin første arbejdsdag mødte hun skole- og daginstitutionslederne, som hun ser frem til at arbejde sammen med.

I Ballerup Kommune havde det været tæt på utopi at samle alle lederne fra skole, daginstitution og bibliotek, fortæller hun – men i en lille kommune er der ofte kortere vej fra idé til handling, og hun ser det som en styrke, at man arbejder så tæt sammen i byen.

Humlebien, der ikke kunne flyve

Selvom Pauline Raff starter oven på en hård periode, føler hun sig godt taget imod af bibliotekets personale. Hun anerkender, at det har været en sorg for dem at se biblioteket beskåret og at skulle sige farvel til hjerteblod og kolleger, men hun er imponeret over deres energi og ukuelighed.

De er som humlebien, der ikke burde kunne flyve, siger hun. De rykker sammen i bussen og finder løsninger, når det ser sværest ud.

Hvordan fremtiden skal se ud for Dragør Bibliotek, har hun ikke taget stilling til endnu.

Der ligger allerede en eksisterende strategi, som skal tilpasses det nye budget og de nye fysiske rammer på Vestgrønningen.

Nogle af aktiviteterne skal gentænkes, så arrangementerne bliver i en mindre skala, fortæller Pauline Raff – og ved større arrangementer eller foredrag, må biblioteket ud og låne lokaler rundt om i byen.

Naturen og byrummet kan også indtænkes. I Ballerup bruger bibliotekerne konceptet »LitteraGÅtur«, hvor litteraturformidlingen foregår til fods rundt omkring i byen og ofte i samarbejde med det lokale museum. Men inden noget bliver besluttet, vil Pauline Raff lære personalet, biblioteket og borgerne at kende og sammen med dem finde ud af, hvordan de sammen skal bebo Sadolins Hus. Det er hendes mission.

CL

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk