Bøn til forældre og unge har virket

Efter der i løbet af sommeren har været problemer med blandt andet hærværk blandt unge i Dragør, har Klub Dragørs opslag med en bøn til forældrene skabt ro igen

Af Birgit Buddegård

Den korte version er, at der er ro på igen, lyder det fra Rasmus Johnsen, der er centerchef for Børn, Skole og Kultur. Han fortæller til Dragør Nyt, at i løbet af sommer-ferien har større gruppe af unge fra både Dragør og nabo-kommunen mødtes og nok indtaget lidt mere alkohol, end godt er. De mødtes især på havnen ved Dragør Bådelaug og ved Kirkevejens SFO, og deres møder resulterede i smadrede flasker med mere. 

Da der opstod konflikter med aggresivitet mellem nogle grupperinger, nåede det et niveau, hvor SSP i Dragør reagerede og intensiverede samarbejdet med Politiet. 

Klub Dragør lagde et opslag på de sociale medier, hvor man bad forældrene om at tage en snak med de unge – og Rasmus Johnsen har en fornemmelse af, at der har været nogle gode snakke over køkkenbordet. 

De store grupper er nu delt op, og problemerne er gået i sig selv igen. En del forældre har lagt hus til privatfester, hvor der er mere styr på det, og har på den måde fået de unge væk fra det offentlige rum.

Rasmus Johnsen understreger betydningen af, at forældre husker, at selvom de unge måske umiddelbart ikke ser ud til at have lyst til at høre på dem, så lytter de alligevel og vil gerne vejledes. Han har stor ros til forædrene og de unge mennesker, der tog ansvar og faktisk begyndte at rydde op efter sig, ligesom han retter en tak til medarbejderne, der tager hånd om de unge, der faktisk er glade for, der er en voksen at henvende sig til. 

Alkohol og spilleregler

Borgmester Kenneth Gøtterup, C, har forståelse for, at unge afsøger grænser, men fortæller også, at den ændrede adfærd, som SSP konstaterede, vakte bekymring, ligesom nogle af kommunens institutioner kunne melde om, at deres arealer blev brugt uhensigtsmæssigt i aften- og nattetimerne til stor gene for dem næste dag.

Borgmesteren hæfter sig også ved, at opfordringen til forældrene om at tage den nødvendige og gode snak med deres børn om adfærd, alkohol og spilleregler i det offentlige rum ser ud til at have haft en positiv effekt.

»Dragørs unge er generelt ordentlige, søde og fornuftige unge, så med en god snak kan man nå langt,« konstaterer borgmesteren, der også understreger, at kommunen ikke alene kan løse et sådant problem, og at forældrenes opbakning derfor er vigtig.

»Det handler jo i bund og grund om, at de unge oplever, at deres forældre sætter nogle fornuftige grænser, følger op og stiller krav. Vi skal også tage ved lære af dette og tage snakken i god tid før sommerferien med de unge i for eksempel skole og klub,« lyder det fra Kenneth Gøtterup, der afslutningsvis siger, at han lige nu er glad for, at det ser ud til, at det er ovre, og at indsatsen er lykkes.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk