Hans Henrik Lindboe gennemgår varmeplanen. Foto: HAS.
Hans Henrik Lindboe gennemgår varmeplanen. Foto: HAS.

Borgermøde i Hollænderhallen

Der var stor interesse, da Dragør Kommune afholdt borgermøde om fremtidens varmeforsyning

Omkring 300 borgere mødte mandag den 7. november op i Hollænderhallen for at høre, hvordan den fremtidige varmesituation kommer til at se ud, og for at høre en fremlægning af varmeplanen, som i øjeblikket er i offentlig høring.

Borgmester Kenneth Gøtterup udtrykte under velkomsten glæde over, så mange havde valgt at møde op, og han fulgte herefter op med kort gennemgang af aftenens program og en introduktion af holdet bag borgermødet. Det bestod af Hans Henrik Lindboe fra EA Energianalyse, chef for Teknik, Plan og Erhverv i Dragør Kommune Jesper Horn Larsen samt Anders Dyrelund, som er markedschef i Rambøll, der har lavet varmeplanen for Dragør Kommune.

I forbindelse med borgermødet havde Dragør Kommune arrangeret en undersøgelse, der blandt de fremmødte skulle vejre stemningen for fjernvarme eller for individuelle løsninger. Herom oplyste Kenneth Gøtterup, at der først på året næste år vil blive lavet en større undersøgelse via eBoks, som alle vil have mulighed for at deltage i. Jesper Horn Larsen uddybede i den forbindelse, at tilkendegivelserne i dagens undersøgelse ikke ville være bindende.

Fra bar bund

Hans Henrik Lindboe lagde ud med at fortælle om sommeren indgåede energiaftale, hvori det blev besluttet at fremskynde udfasningen fossilt brændsel – særligt naturgas til opvarmning – en aftale, der skerte på baggrund af beslutningen om, at Danmark og resten af Europa skal gøres uafhængig af russisk gas.

Ifølge planen vil der fra 2030 kun være grønt gas tilbage, og den vil blive reserveret til industribrug, hvor det er mere vanskeligt at erstatte gas, fortæller Hans Henrik Lindboe.

Samtlige kommuner i Danmark er af regeringen blevet pålagt at skulle lave og godkende en ny varmeplan inden udgangen af december måned i år. Inden udgangen af året  skal kommunen orientere husejerne om, om det bliver muligt for dem at koble sig på fjernvarme, eller om de skal finde alternative løsninger.

»Hvis ikke man kan få fjernvarme, skal kommunen også fortælle lidt om de alternative muligheder, man har,« lød det fra Hans Henrik Lindboe, som også forklarede, at varmeplanen er et kommunikationsværktøj, der på et overordnet plan beskriver kommunens intentioner.

Cirka 70% af Dragør Kommunes husstande bruger naturgas til opvarmning, og det gør Dragør til en af de kommuner med højest andel af brugere.

Borgmesteren fortalte, at situationen i Dragør er ekstra udfordrende, da størstedelen af kommunen skal have fundet et alternativ, og kommunen i forvejen ikke har et fjernvarmeselskab og derfor heller ikke den infrastruktur, der følger med et sådant.

»Som kommune starter vi fra bar bund,« lød det fra Kenneth Gøtterup.

Tidshorisonten

Der vil ikke være tilslutningspligt til et fjernvarmeprojekt i Dragør. Dog kræver hele projektet, at tilslutningen er tilstrækkelig høj.

»Det er først, når man laver de egentlige projekter, hvor man kommer tæt på borgerne, og hvor man nøje regner igennem, hvad omkostningerne er, og hvornår den enkelte ejendom kan forvente at blive tilsluttet,« fortalte Hans Henrik Lindboe, som uddybede, at de enkelte projekter kun kan godkendes, hvis varmeplanen samlet set er samfundsøkonomisk positiv.

»Det er jer, der sidder her i salen, og alle jeres medborgere, der bestemmer, om der kommer fjernvarme i Dragør,« påpegede Hans Henrik Lindboe.

De områder, der ligger tættest på hovedledningen, kan forvente at komme på fjernvarmenettet først, og så vil projektet arbejde sig videre til Dragør gamle by og til sidste til Søvang.

Ifølge tidsplanen, som blev fremlagt af Jesper Horn Larsen, skal hele næste år bruges til forberedelse af projektet.

Den første etape vil kunne anlægges i 2024– 2025, anden i 2026– 2027, mens den sidste og afsluttende etape vil kunne anlægges i 2028.

Med denne tidsplan, som, med Jesper Horn Larsens egne ord, måske er en anelse ambitiøs og optimistisk, vil den første kunde altså kunne blive koblet på nettet i 2024. Det hele afhænger af, om det vil være muligt at skaffe materialer, entreprenører og tilmeldinger nok.

Borgmester Kenneth Gøtterup byder de mange deltagere velkommen. Foto: HAS.
Borgmester Kenneth Gøtterup byder de mange deltagere velkommen. Foto: HAS.
Godt 300 borgere er mødt op til kommunens informationsmøde. Foto: HAS.
Godt 300 borgere er mødt op til kommunens informationsmøde. Foto: HAS.

Forventede priser for forskellige energiformer
År 2025År 2030
Gasfyr23.20017.300
Varmepumpe19.40017.200
Fjernvarme17.60017.600
Fjernvarme »all inclusive«20.60020.600

Økonomi

Varmeplanen tager udgangspunkt i, at fjernvarmen kobles op på det store sammenhængende fjernvarmesystem, som er i drift i hovedstadsområdet. Og de store omkostninger til etablering af forsyningen er delt op i tre grupper.

Den første gruppe er Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR), som står for at få varmen fra kraftværkerne ud til de lokale varmeselskaber. CTR skal selv foretage investeringen af hovedledningen til Dragør.

Den anden gruppe er det lokale fjernvarmeskab, som skal etablere distributionsnettet, som forbinder hovednettet med forbrugeren.

Den sidste gruppe er borgerne, der hver især selv skal stå for stikledningen fra nettet i vejen og ind til huset samt en dertilhørende fjernvarmeenhed.

Hans Henrik Lindboe fortalte, at det forventes, at projektet sammenlagt kommer til at koste 858 mio. kr. – men en forudsætning for, denne pris skal holde, er, at der er en tilslutning på omkring 95% af alle dem, der får tilbuddet om tilslutning til fjernvarme – og dem, som ikke allerede har en alternativ varmekilde, siger ja.

Jesper Horn Larsen fortalte, at han i øjeblikket arbejder på forskellige overgangsordninger, som kan give borgere, der eksempelvis står udslidte gasfyr, mulighed for at komme med i fjernvarmeprojektet.

Der arbejdes også på en eventuel »all inclusive-løsning«, hvor man kan få fjernvarmeselskabet til at stå for det hele, så den enkelte boligejer ikke selv skal skaffe penge til installering af rør og fjernvarmeenhed.

Hans Henrik Lindboe har desuden lavet beregninger på, hvad man kan forvente, de forskellige varmekilder vil koste årligt. Han forklarer, at der er en række usikkerheder ved beregningerne, da det er svært at forudsige særligt gas- og elpriser.

Beregningerne er lavet for et standardhus på 130 m2, som opvarmes med enten gasfyr, varmepumpe eller fjernvarme, hvor man selv betaler for installationen, samt et for fjernvarme med »all inclusive«, hvor fjernvarmeselskabet står for installationen, i årene 2025 og 2030. De viser, at fjernvarme ikke nødvendigvis er det billigste alternativ.

»Man kan risikere, at man kunne have fået en lavere pris, hvis man havde valgt en varmepumpe og har mulighed for det,« lyder det fra Hans Henrik Lindboe, der samtidig gentager forbeholdet for den store usikkerhed omkring el- og gaspriserne.

Han påpeger dog, at man selv skal skaffe 100.000–140.000 kr. til en varmepumpe – muligvis fratrukket et tilskud til på omkring 20.000 kr., hvis tilskudsordningen fortsætter, og ens ansøgning dertil godkendes.

Stor spørgelyst

Efter gennemgangen af planen fik de fremmødte mulighed for at stille spørgsmål, og her var der kø ved mikrofonen. Der blev blandt andet spurgt ind til, hvor varmen til fjernvarmenettet kommer fra.

Hans Henrik Lindboe oplyste, at størstedelen af energien i CTR’s fjernvarmenet stammer fra afbrænding af affald, træpiller og -flis – suppleret af gas i spidsbelastningstider.

Anders Dyrelund oplyste, at man heller ikke er færdig med udviklingen her. Man har langsigtede planer om at brænde mindre træ, etablere store varmepumper og elkedler, der opvarmes, når strømmen er billig. Han fortæller, at det blandt andet er planen at bygge en stor varmepumpe – baseret på havvand eller geotermi – lige syd for lufthavnen. Man vil på denne måde kunne veksle og optimere imellem de eksisterende kraftvarmeværker, store varmepumper samt elkedler alt efter, hvad der er billigst.

Spar på energien

Selvom alt går efter planen, vil der gå en rum tid, inden alle i Dragør har fået fjernvarme, og fra salen blev der, da også spurgt ind til, hvad man skal gøre, indtil man kan komme på fjernvarmenettet.

Hans Henrik Lindboe mener, at det vil være urealistisk dyrt at installere varmepumper i alle hjem i ventetiden. Hvad energiprisen angår, sagde han, at man bør spare på forbruget og håbe på flere hjælpepakker i ventetiden.

Jesper Horn Larsen oplyste afsluttende, at der tirsdag den 22. november kl. 19–20.30 vil blive afholdt et online seminar med rådgivning til, hvad man kan gøre for at spare i egen bolig.

TM

Man kan se hele borgermødet på video, læse mere om varmeplanen og sågar også tilmelde sig det omtalte online seminar på kommunens hjemmeside: www.dragoer.dk

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk