Kenneth Gøtterup har ordet. Foto: Kim Dupont.
Kenneth Gøtterup har ordet. Foto: Kim Dupont.

Borgermøde om næste års budget

Onsdag den 17. august var borgerne inviteret til borgermøde om næste års budget. På en smuk og varm sommeraften var godt 40 personer mødt op i Hollænderhallen. 

Indledningsvis gennemgik kommunaldirektør Mads Leth-Petersen i generelle træk kommunens økonomi. Desuden introducerede han høringsmaterialet – herunder tre forskellige typer af analyser anvendt i høringsmaterialet. 

Materialet er formuleret af forvaltningen med henblik på at give kommunalbestyrelsen flere muligheder at vælge imellem.

Plancherne fra kommunaldirektørens oplæg kan findes på på kommunens hjemmeside – ligesom høringsmaterialet også kan hentes her. 

Deltagerne fik i grupper mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag til forskellige områder indenfor budgettet.

Afslutningsvis samlede borgmester Kenneth Gøtterup trådene og takkede for deltagelsen til de fremmødte. 

Mads Leth-Petersen fortæller om kommunens økonomi samt høringsmaterialet. Foto: Kim Dupont.
Mads Leth-Petersen fortæller om kommunens økonomi samt høringsmaterialet. Foto: Kim Dupont.
I grupper kan der stilles spørgsmål og forslag. Foto: Kim Dupont.
I grupper kan der stilles spørgsmål og forslag. Foto: Kim Dupont.

Behersket optimisme

I forbindelse med budgetmødet fortæller borgmesteren til  Dragør Nyt, at det er svære tider for Dragør. Man skal finde besparelser for 13 mio. kr. i 2023 og for 10 mio. kr. i de næste tre år – ligesom behov for nye tiltag vil kræve, at kommunalbestyrelsen skal finde yderligere kompenserende besparelser.

»Samtidig står vi med nogle helt konkrete udfordringer, som dels handler om, at vi har en stor gæld til feriepenge i forbindelse med den nye ferielov. Det er en gæld, vi skal afvikle, og den er på ca. 40 mio. kr.,« siger Kenneth Gøtterup.

Borgmesteren fortæller, at Dragør som kommune over årene skal sætte ekstra penge af til kommunens finansiering af kystsikring – midler, der også skal findes.

»Samtidig har vi, som andre kommuner, en høj stigning i antallet af ældre. Det presser økonomien på ældreområdet, hvor der aktuelt ikke er flere penge, så det skal der findes en god løsning på, hvor vi samtidig kan opretholde en ordentlig og værdig ældrepleje,« lyder det fra borgmesteren, der desuden nævner, at Dragørs udgifter til specialskoler eller behandlingsskoler til børn med særlige behov ligeledes er stigende » – til trods for, at vi er en af de kommuner i Danmark, der er bedst til at inkludere børn og unge,« siger Kenneth Gøtterup, før han afrunder:

»Det er komplicerede budgetforhandlinger, kommunalbestyrelsen står over for, men vi kommer i mål. Derfor er jeg også glad for den gode og konstruktive dialog, der var på borgermødet.«

Høringssvar og digitale input

I år forsøger Dragør Kommune et nyt tiltag i arbejdet med at inddrage borgerne i budgetprocessen – ud over muligheden for at indgive et høringssvar.

Via den digitale platform kaldet menti.com kan man – for hvert af de politiske fagudvalg – give politikerne input. Det kan for eksempel være bud på, hvad der er vigtigt for politikerne at have for øje i budgetlægningen – hvor man skal opprioritere eller nedprioritere.

Der er frist for at indsende høringssvar omkring budgettet for 2023 (samt for input via menti.com) fredag den 26. august 2022 kl. 9.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk