To glade piger, der nu har briller.
To glade piger, der nu har briller.

Brilleindsamling

Når der stemmes ved de to afstemningssteder i Dragør på tirsdag den 16. november, samler Lions Dragør igen brugte briller ind

Når Lions deler briller ud, er det til stor glæde for den synshæmmede, der pludselig kan se tydeligt igen. 

Over 30.000 par indsamlede briller fragtes hvert år ud i den store verden – særligt til lande i Afrika og Latinamerika. 

Brillens rejse til nyt liv

Brillerne sendes til opmåling hos en af de to produktionsskoler, som Lions samarbejder med. Her sorteres de af skolens elever, som siden renser og måler brillerne op. Og markeret med styrke pakkes de i kasser med 50 briller af samme styrke. 

Er brillerne kassable, tages glassene ud, ligesom stel sorteres i metaller og plastik, hvorefter det hele sendes til genbrug. 

Når de defekte briller er sorteret fra, ender man årligt op med cirka 30.000 par briller, der får et nyt liv ude i verden.

På modtagerstedet sørger professionelle øjenlæger eller trænede frivillige Lions (Leos) for at screene de synshæmmede, så brillerne kommer til de rette brugere.

Brillerne er det mest oplagte for Lions, men man har også kunnet bidrage med brugt hospitalsudstyr i form af senge, apparatur af forskellig slags osv. Det har lionsprojektet »Junglehospitalet i Masanga«, som Lions Dragør også støtter, blandt andet nydt godt af.

Se mere om Lions og Lions Dragør på dragoer.lions.dk

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk