Kommunalbestyrelsesmedlemmer og politikere bag Budget 2022–2025, der blev underskrevet søndag den 3. oktober.
Kommunalbestyrelsesmedlemmer og politikere bag Budget 2022–2025, der blev underskrevet søndag den 3. oktober.

Budgetaftale på plads

Et stort flertal i kommunalbestyrelsen har i weekenden indgået aftale om næste års budget for kommunen. Overskriften på aftalen er »Budgettet der bærer kommunen videre«. 

Bag aftalen står Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre Parti (AOTV).

Det Konservative Folkeparti står uden for aftalen, som blev underskrevet af aftalepartierne på rådhuset søndag den 3. oktober.

Mod mere solid økonomi

Aftaleparterne er enige om, at Dragør Kommune fortsat skal have fokus på bæredygtig økonomi og at overholde budgettet. 

Det er således målet, at kommunen skal have minimum 40 mio. kr. i gennemsnit på kistebunden og hen over de næste fire år oparbejde et overskud på driften på 60 mio. kr. 

I budgetaftalen er der særligt investeret i det specialiserede skoleområde og i ældreområdet samt sat penge af til fremtidige pensioner. Der er i budgettet ikke besluttet generelle rammebesparelser i kommunen.

Bedre tværfagligt samarbejde

Dragør Kommune er en lille kommune, og partierne bag budgetaftalen giver udtryk for, at en af de helt store fordele heri ses i mulighederne for at kunne arbejde og samarbejde mere smidigt på tværs af faglige kompetencer og indsatser med udgangspunkt i og til gavn for borgeren.

Som noget nyt etableres et rehabiliteringsteam på ældreområdet. Med brede faglige kompetencer er målet sammen med borgeren at kunne reagere hurtigt på borgerens situation og aktuelle behov, hvorved plejetilbud kan justeres, så det passer bedst til borgerens behov.

På børne- og skoleområdet vil man prioritere det tværfaglige samarbejde om børn og unge med og uden særlige behov. Særligt et fokus på de sårbare børn og unge skal opprioriteres på tværs af kommunens forskellige institutioner, som ud over skolerne for eksempel også tæller Dragør Musik- og Kulturskole, Drag-ør Ungdomsskole samt Klub Dragør.

Vedligeholdelse og anlægsinvesteringer

I budgetaftalen er der afsat penge til vedligeholdelse og renovering af veje og bygninger og havnen. Der tilføres i en periode over fire år 40 mio. kr.

I forbindelse med opnåelse af klimamål er der afsat 24 mio. kr. til investering i energibesparelser på kommunens institutioner med etablering af varmepumper og udskiftning af vinduer m.v.

Desuden vil muligheden for at etablere ladestandere ved Hollænderhallen til elbiler blive undersøgt nærmere.

Aftalen indeholder også en plan for første fase af udviklingsprojektet for Dragør Havn. Projektet, der blandt andet omfatter etablering af nye bådpladser, tætning af Østmolen samt etablering af en havnepromenade, der tilgodeser både gående, lystfiskere og badende, skal sættes i gang næste år og holdes inden for den afsatte ramme på 30 mio. kr.

Budgetaftalen godkendes i kommunalbestyrelsen mandag den 11. oktober. Derefter vil budgetaftalen og afstemningsbilaget kunne læses på Dragør Kommunes hjemmeside.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk