Arkivfoto: TorbenStender.
Arkivfoto: TorbenStender.

Vi har modtaget:

Busbestillinger

Uændret drift i 2022

På By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde, onsdag den 7. april, blev det vedtaget at bestille uændret busbetjening i 2022.

Med linje 250S er der iværksat ændringer i Københavns Kommune, som vil afhjælpe visse forsinkelser. Det, håber jeg, slår igennem fuldt ud.

Med linje 35 er de nye stoppesteder ved metroen nu gjort permanente. Når bus 35 stopper ved endestationen mod lufthavnen på nordsiden af Ellehammervej, vil passagere fra metroen fremover fast kunne stå på bussen her, inden den vender rundt og kører frem til start-stoppestedet på sydsiden. Her er det nye stoppested flyttet tæt på udgangen af lufthavnen.

Jeg vil gerne takke Movia og for disse to ændringer. Det var rart, at man lyttede til ønskerne fra udvalget. Det har givet en bedre trafikbetjening for brugerne i Dragør.

Movia er også ved at undersøge, om busdriften på sydvest Amager med linje 33 kan omlægges, så den iværksatte »gaffeldeling« på buslinjen, efter Tårnby Kommunes ønske, kan ændres igen. Dette betyder, at der ikke fremover vil være stoppesteder, hvor der kun er totimersdrift. Med timedrift vil passagerernes forvirringen over uens ruter undgås. Denne rumlen om omlægninger skyldes, at linje 34 blev nedlagt i Tårnby Kommune, og kommunen i sidste øjeblik måtte sikre anden busdrift. Det har skabt lidt usikkerhed med ruterne. Fremover vil det være mere stringent.

Jeg har over for Movia tidligere foreslået, at de fra 2022-køreplanen indfører muligheden for at medbringe en cykel på linje 35 fra Søvang og til Nørreagersmindevej. Det bør ske, da cyklister er ret udsatte på denne strækning med smalle veje, der ikke har cykelsti og til tider er stærk trafik. Det ideelle vil være en cykelsti på ruten, men jeg tror ikke, at Tårnby prioriterer opgaven så højt.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Der er trængsel ved håndvasken

Borgerne i Dragør kæmper for butikslivet og udfordrer lokalpolitikernes beslutningsvilje Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk