Vi har modtaget:

Byfortætning – spekulation eller borgerfordel

Lige nu er vi i Dragør Kommune i gang med at udarbejde en ny kommuneplan. Det skal vi gøre inden udgangene af en valgperiode. Derfor skal den være på plads inden udgangen af 2021. 

En kommuneplan er en samlet plan for arealanvendelsen i kommunen, oftest 12 år frem. Den er samtidig et udtryk for kommunalbestyrelsens mål for og forventninger til udviklingen.

Byfortætning ned til 550 m2

På kommunalbestyrelsesmødet den 25. marts besluttede vi i enighed at skabe mulighed for byggeri på grunde ned til 550 m2. De nye regler vil blive vakt til live, efterhånden som lokalplanerne bliver revideret. 

Når vi får mulighed for at rykke tættere sammen, kan der opstå indbliksgener. Derfor skal højder, tagformer og afstande til skel svare til det, der er karakteristisk for det enkelte område. Men det er altså i udvalgte områder, og det skal først skrives ind i den nye kommuneplan og derefter i høring. 

Det forventes, at den reviderede kommuneplan besluttes inden årets udgang, og derefter skal der ske opdatering og udarbejdelse af lokalplaner; ligeledes med høring og efterfølgende beslutning. Med andre ord – kommunalbestyrelsen sætter en retning, som vi ønsker, at borgerne forholder sig til. 

Større og større huse

Dragør Kommune består af en lang række meget forskelligartede boligområder: fra den tætbebyggede gamle by over landsbymiljø til villakvarterer og kolonihaveområder. Fælles for vores områder er, at de fleste ligger tæt på eller direkte ud til større grønne områder. Den tætte forbindelse til naturen er Dragørs dna. 

En tendens er klar: Vores parcelhuse bliver større og større. I vores kommuneplan er bebyggelsesprocenten fastlagt til 30, og det betyder for eksempel, at man på en parcelhusgrund på 1.000 m2 kan bygge et hus på 300 m2 – det er altså virkelig stort. Og når husene skifter hænder, vil mange af de nye ejere gerne sætte sit eget personlige præg på nyerhvervelsen. 

Mange vælger at modernisere og i samme åndedrag bygge til. Da de første kvadratmeter er de dyreste, råder banken måske til at give den gas – eller boligejerne ser en bedre gensalgsværdi i et ekstra stort hus. 

Tag en tur rundt i kommunens villakvarterer og få syn for sagn. 

Strukturelt problem

De mange store huse gør det vanskeligt for unge familier at bosætte sig. På samme måde er det svært at finde en mindre bolig, når børnene er flyttet hjemmefra. 

Vi har med andre ord et strukturelt problem. 

Plads til unge og ældre

Det har hidtil været normen i Dragør Kommune, at en grundstørrelse skal være mindst 700 m2. Altså med en byggeret på 210 m2. Dertil har man siden 2009 kunnet søge om dispensation ned til 600 m2 i udvalgte områder. 

De 600 m2 giver imidlertid mulighed for meget lidt nybyggeri. Mulighederne er nærmest udtømt. Derfor arbejder vi i konstitueringspartierne, A, O, T og V, på at undersøge, om det er muligt og ønskeligt at give en dispensationsmulighed ned til 550 m2. 

Byfortætning

Der er sket en ændring i det »mindset«, mange unge og ældre i dag besidder. Det er ikke længere de store haver, der trækker. Det er et sted at sætte sig ud med en kop kaffe, et sted at hygge sig over en frokost med familie og venner, et sted at have noget grønt at kigge på og luge i. 

Et hus på 120 m2 er historisk set ikke et lille hus. Det var normen for parcelhuset i 1960- og 70’erne. Og det er en handy størrelse for rigtig mange borgere. Dragør vil med andre ord blive mere attraktiv for både vores egne borgere og tilflyttere. 

Bagsiden af medaljen

Hvorfor så ikke bare give en tilladelse til mindre grundstørrelser? Her må vi også se på de erfaringer, vi har høstet andre steder i kommunen. 

Grundejerforeningen Søvang har været drivhus for byfortætning gennem mange år, og her er erfaringerne ikke udelt positive. Et af de største problemer, Søvangs borgere oplever, er indbliksgener. 

Mange føler ikke, det er specielt sjovt at opholde sig i sin have, mens naboen fra sine store 1.-sals-terrasser udnytter sin frie udsigt hertil. 

Men faktisk har vi problemet i hele kommunen. Indbliksgener giver nabognidninger, og vi ønsker ikke at skabe problemer med en ny kommuneplan, men at give borgerne nogle gode og sikre rammer for deres liv i deres eget hus eller lejlighed. 

Begrænsning til én etage

Der er i hele kommunen 173 grunde, som er mindst 1.100 m2, og som derfor teoretisk set jf. vores vedtagelse vil kunne opdeles. Men vi skal høre grundejerforeninger og borgere om, hvorvidt de synes, det er en god idé i netop deres område.

Og måske skal vi begrænse byggeriet til én etage på de mindste grunde. 

Til orientering er 2.456 grunde i forvejen af en størrelse, så de ikke vil kunne opdeles.

Med venlig hilsen
Ebbe Kyrø
Kommunalbestyrelses-medlem, liste T – Tværpolitisk Forening
Medlem af Økonomiudvalget samt By-, Erhvervs- og Planudvalget

Der er trængsel ved håndvasken

Borgerne i Dragør kæmper for butikslivet og udfordrer lokalpolitikernes beslutningsvilje Læs mere

Visualisering af Normals forslag til skiltning, der ikke fik dispensation i Klima-, By- og Erhvervsudvalget. Foto: Dragør Kommune.

Normal får nej til nye skilte

Den nye butik på Kongevejen bryder reglerne for skiltning. Derfor har de fremlagt et nyt forslag til, hvordan butikken...

Vi har modtaget: Stadigvæk synd for Dragør

Kirsten Lindberg har indsendt et læserbrev om byens butiksliv. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk