Vi har modtaget:

Byggeri på Engvej skal sikre det grønne

Liste T vil bygge på et stykke af det grønne område ved Engvej – for at sikre det grønne. Det lyder paradoksalt, og det er det også! 

Liste T har sammen med Socialdemokratiet (A), Dansk Folkeparti (O) og Venstre (V) besluttet at sende et forslag i høring, som viser, hvordan boliger på en del af det grønne område ved Engvej kan se ud. Det giver dig mulighed for at præge projektet. Der er frist for høringssvar torsdag den 30. september.

Projektet består af 14 ældreboliger, 10 familieboliger og fire ungdomsboliger. Boligerne kommer til at fylde cirka en tredjedel af arealet.

Liste T har stemt for, selv om vi historisk har gjort meget for at sikre området som grønt areal.

Derfor er det helt relevant at spørge: Hvorfor i alverden gør liste T dog det? 

Svaret lyder: Vi gør det netop for at sikre det grønne åndehul, hvor eleverne fra Dragør Skole har idræt, hvor SFO-børnene fra Strandengens SFO leger hver dag, hvor der opstår spontane fodboldkampe, folk lufter hund og hvor familier mødes og fejrer fødselsdag med at spille rundbold.

Der har gennem tiden været mange forslag til, hvad området kunne bruges til. 

På et tidspunkt ønskede nogle partier at bygge en ny skole og sælge Dragør Skole og Skolen ved Vierdiget. 

I konstitueringen mellem A, O og V i 2017 skulle så meget som muligt af området bebygges. A meldte ud, at deres ønske var 100 almene boliger. Der blev tilmed lagt mange politiske kræfter i at få flyttet tennisbanerne til området ved Hollænderhallen, så man kunne bebygge det hele. Det lykkedes heldigvis ikke, og liste T har sammen med O og V sikret en forlængelse af tennisklubbens brugsret over banerne.

Samtidig har Konservative i Dragør gentagne gange sagt, at de vil sælge hele engvejsarealet til højstbydende. Det er ret let at finde det synspunkt luftet af Konservative på de sociale medier de senere år. Så sent som i juni i år sagde Kenneth Gøtterup (C) i kommunalbestyrelsen, at der ligger en konservativ generalforsamlingsbeslutning, som gør det klart, at: »Hvis der skal bebygges på engvejsarealet, så bebygger vi sådan, at vi får mest mulig økonomi ud af det for kommunen. Det er ren profitmaksimering, vi skal have flest mulig penge i kommunekassen, når vi skal sælge en af de bedste byggegrunde i Dragør. Ligesom liste T går til valg for at forhindre vores katastrofe, går vi lige så glade til valg med den udmelding.«

Det bekræfter kun liste T i, at vi gør det rigtige ved at sætte gang i en lokalplan, der dels skaber rammerne for en mindre boligbebyggelse, og dels sikrer resten af området som et grønt åndehul.

I liste T’s valgprogram fra 2017 skrev vi, at vi gerne ville bygge boliger i krattet i den sydlige del af engvejs-arealet. I projektet, der nu er lagt frem i høring, bevares krattet, og boligerne er flyttet ud på det grønne græsareal. Det er sket, fordi vi hørte, at børnene i SFO’en er rigtig glade for at lege i krattet. Her er mirabelletræer og gode gemmesteder.

Vi har også bøjet os ind mod vores politiske kolleger for at nå frem til dette kompromis – for det er ikke nogen hemmelighed, at liste T helst kun havde set seniorboliger på et mindre område. 

Det er vigtigt at vide, at projektet kun er på idéplanet, og at liste T er parate til at inddrage alle forslag, der kan sikre en kvalitetsløsning.

Vi håber derfor, at så mange borgere som muligt skriver et høringssvar, for vi vil oprigtigt gerne høre alle forslag, der kan indpasse boliger på engvejsarealet på en måde, så det bliver en balanceret løsning. 

Vi vil også gerne have gode idéer til, hvordan det kan blive en endnu bedre oplevelse at bruge det grønne areal.

På den måde sikrer vi, at der ikke kommer nogen og bygger det hele til en dag.

Med venlig hilsen
Peter Læssøe, Annette Nyvang, Ebbe Kyrø, Ann Harnek og René Bomholt
Liste T

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk