Vi har modtaget:

CO2-fangstanlæg

Amager Ressourcecenter er et lille skridt fra et fuldskala CO2-fangstanlæg

Amager Ressourcecenter (ARC) er nu klar til at træde ind på den helt store scene med dette anlæg.

I ARC’s bestyrelse har jeg sammen med de andre fem i bestyrelsen og direktionen arbejdet hårdt for at opnå EU-støtte til etablering af et fuldskala CO2-fangstanlæg på ARC – et anlæg, der vil have et potentiale på 500.000 tons fanget COom året. På denne baggrund er der nu søgt om støtte fra EU’s innovationsfond.

Torsdag den 25. marts modtog bestyrelsen den glædelige nyhed, at ARC er igennem det første nåleøje. Der er nu mulighed for at aflevere en egentlig ansøgning, og vi er kommet et skridt nærmere en medfinansiering fra EU på 120 mio. euro (cirka 1 mia. kr).

Vi har på ingen måde milliarden i hånden – og der udestår et stort arbejde og også en række vigtige, politiske beslutninger i bestyrelse, direktion og ejerkreds om etablering og drift af fuldskala CO2-fangstanlægget.

Projektet kan skabe mange grønne arbejdspladser, og den indfangede COskal lagres på Prøvestenen og derefter til en lagringsfacilitet i undergrunden.

Beslutningen om den endelig bevilling vil blive truffet inden årets udgang.

Med venlig hilsen
Anne Funk
Mellem af Dragør Kommunalbestyrelse for Dansk Folkeparti i Dragør

»Grøn Fredag« er afløser for Initiativprisen, som Dragør Gazellerne var de sidste der modtog. Arkivfoto.

Grøn Fredag

UngDragør sætter bæredygtighed og FN’s verdensmål på dagsordenen for børn og unge. Læs mere

Nytænkende vision for Dragørs erhvervsliv sendes nu i høring

Dragør Kommune inviterer til dialog om fremtidens bæredygtige erhvervspolitik. Læs mere

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk