Erik Skovgaard Nielsen.
Erik Skovgaard Nielsen.

Vi har modtaget:

Den borgernære sundhed er vigtig

Patienter skal opleve et fast, højt niveau af faglighed og kvalitet, uanset postnummer. Derfor foreslår vi i Venstre i et nyt sundhedsudspil, at der laves kvalitetsstandarder, som beskriver den faglighed og kvalitet, som også kommunerne skal levere. For vi skal have bedre sammenhæng i sundhedsvæsnet mellem region eller hospital og den nære sundhedspleje i kommunerne.

Det gælder kvalitetsstandarder på området for forebyggelse, for behandling af kronikere, rehabilitering af kræftpatienter og patienter med hjerneskader og i forhold til psykiatriske patienter. 

I takt med den øgede specialisering af de danske hospitaler er flere og flere opgaver over tid langsomt gledet ud til kommunerne. 

Det er godt, at flere opgaver løses tættere på den enkelte borger, hvad enten det er i kommunalt regi eller hos den praktiserende læge. Men det er et problem, at patienter i dag kan blive udskrevet fra sygehuset, uden at kommunen er klar til at tage over. Derfor skal vi have nationalt fastsatte kvalitetsstandarder for den kommunale del af det danske sundhedsvæsen på en række områder. Det vil sikre en styrket og mere ensartet kvalitet. Og det vil være med til at forhindre unødige genindlæggelser.

Venstre ser i øvrigt positivt på enhver udvikling, hvor hospitaler og kommuner forsøger at intensivere samarbejdet om den enkelte patient. Det kan for eksempel være i form af 72 timers behandleransvar, hvor hospitalet fortsætter med at have ansvaret for patienten op til 72 timer efter udskrivning.

Med venlig hilsen
Erik Skovgaard Nielsen
Kandidat til kommunalvalget for Venstre
Formand for Venstre i Dragør

Vi har modtaget: En holdbar kystsikring

Trine Søe (C), kandidat til KV21, har indsendt et debatindlæg om kystsikring. Læs mere

Vi har modtaget: Dragør er ikke til salg

Kim Dupont (V), kommunalbestyrelses­medlem, har indsendt et debatindlæg om Dragør Kommunes selvstændighed. Læs mere

Vi har modtaget: Foreningslivet

Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen (V), kandidat til KV21, har indsendt et debatindlæg om fritids- og kulturlivet. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk