Den forsvundne campingtilladelse

Af Rasmus Mark Pedersen

Nogle medarbejdere på rådhuset må have hevet sig i håret, inden de skulle informere politikerne om reglerne for campering om vinteren på Copenhagen Camping.

De har nemlig måtte skrive, at det »ikke været muligt for administrationen at finde de tilladelser, der eventuelt måtte være givet campingpladsen«.

Derfor ved administrationen endnu ikke, hvilke muligheder der er for at skride ind overfor de mange, der camperer på Bachersmindevej i årets kolde måneder.

I første omgang har kommunen simpelthen spurgt Copenhagen Camping om, hvilke tilladelser de har indhentet, inden de begyndte at have gæster om vinteren også. Det svar venter kommunen nu på.

Kedelig danmarksrekord

Sagen om de uklare tilladelser er en del af et større problem for kommunen, hvor beboerne på campingpladsen har givet Dragør en tvivlsom danmarksrekord i stigning af hjemløse. 

Sidste år kom det frem, at antallet af hjemløse i kommunen er steget fra to til 121 på bare tre år. 

I den forbindelse udtalte borgmester Kenneth Gøtterup sig om problematikken: »I de foregående rapporter har vi kun skulle optælle Dragørs egne borgere. Nu indregner vi også borgere fra andre kommuner, der bor på en campingplads her, selvom de altså ikke har bopæl i Dragør. Vi har som kommune stort set ikke et hjemløseproblem,« fortalte han til TV 2 Kosmopol, der dengang hed Lorry.

Men problemet er, at en hel del af beboerne ikke længere har adresse i andre kommuner. I øjeblikket er 111 personer registreret med folkeregisteradresse på campingpladsen.

Det har fået politikerne til at overveje sine muligheder, da de nye beboere i yderste konsekvens kan gå hen og blive en kæmpe udgift for kommunen. En ny lov for hjemløse siger nemlig, at kommunen skal tilbyde den hjemløse en bolig inden for tre måneder.

Hvis campisterne ikke må bo om vinteren på campingpladsen, kan en tolkning af reglerne være, at de dermed er hjemløse, og så skal kommunen træde hjælpende til med et hjem.

Forvaltningen anfører også, at borgerne kan have ret til boliganvisning via akutbolig-listen, ydelse af boligindskudslån og huslejetilskud, hvis borgere pludseligt står uden bolig.

Øget tilsyn

Derfor overvejer forvaltningen at bruge campingloven til at forbyde de mange vinterbeboere.

Det er bare også et stort problem, hvis kommunen faktisk på et tidligere tidspunkt har godkendt vintercampering – vil en sådan tilladelse så kunne trækkes tilbage? Og under hvilke betingelser?

Hvis der ikke er blevet givet tilladelse, har Copenhagen Camping så gjort noget ulovligt ved at have gæster om vinteren? Eller har de handlet i god tro? 

Nemmere bliver det ikke, når det kommer til beboerne. Hvordan får man hjulpet dem på bedst mulig vis? Og hvor mange penge kommer det til at koste?

Som reglerne er lige nu, så har kommunen pligt til at reagere, når den bliver opmærksom på et ulovligt forhold. Spørgsmålet er så bare, hvad kommunen reelt er klar over? 

Tilsynsforpligtelsen ligger nemlig i Tårnby Kommune som led i det forpligtende samarbejde. Og der har ikke været systematisk tilsyn med hverken campingplads eller beboere. 

Sagen har netop været behandlet i Klima-, By- og Erhvervsudvalget, hvor hele udvalget anbefalede, at reglerne i campingreglementet skal overholdes. 

Det betyder, at politikerne gerne vil have, at der nu bliver ført tilsyn. Så er det bare at finde ud af, hvilke tilladelser der eventuelt er blevet givet. 

Forvaltningen lufter også muligheden for at indgå en frivillig aftale med ejeren af campingpladsen om at stoppe udlejning til helårsbeboelse som en mulig løsning, så det ikke bliver til en lang række ressourcekrævende tilsynssager. 

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk