Vi har modtaget:

Der er trængsel ved håndvasken

Vi er mange, der støtter de lokale butikker, cafeer, restauratører, detail- og tøjhandlere på Kongevejen og andre steder i Dragør. Vi mener, at de små erhvervsdrivende er stærkt medvirkende til at gøre Dragør til et attraktivt sted at bo – og samtidig et lokalsamfund, der er et levende og mangfoldigt sted at handle i og besøge.

Da Irma lukkede og blev Normal, betød det, at der ikke længere er dagligvarebutik med fødevarer i Dragør Gamle By. Da Normal rykkede ind i Irmabygningen satte det gang i mange spekulationer og rygter.

I dag ved vi, at bygningen (»Irmabygningen«) er ejet af Anpartsselskabet »KV 18 A ApS« – med 10 anpartshavere.Vi ved også, at anpartsselskabet efter den nuværende Lokalplan 3 for Kongevejen som ejere har ret til at udstykke hele bygningen til ejerlejligheder, hvilket ejerne ikke har afvist, kan blive en mulighed.

Ved en mail skrevet allerede 17. marts 2023 af direktør ved Dragør Kommune Pia Holm Nielsen til bl.a. direktionen og borgmester Kenneth Gøtterup er borgmesteren blevet gjort bekendt med muligheden for at sikre, at stueetagen i Irmabygningen kun kan udnyttes som dagligvarebutik.

Hastelokalplantillæg

Det kan ske, skriver Pia Holm Nielsen, ved et hastelokalplantillæg, der stiller krav om, at stueetagen alene kan anvendes til butiksformål, og der kan ligeledes stilles krav om, at stueetagen kun må anvendes til dagligvarebutik. Med kravet kan bygningens stueetage dermed ikke ændres til boligformål. Men der sker intet – der bliver ikke lavet et hastelokalplantillæg til Lokalplan 3, og Normal rykker fuldt lovligt ind i Irmabygningen, selv om det ikke er en dagligvarebutik!

Kirsten Lindberg, Benny Rhe Hansen og Linda Rebien har været til møde og dialog med borgmesteren med ønske om, at der fra politisk side hurtigt muligt tages initiativ til at udarbejde et lokalplantillæg, der sikrer Kongevejen som en gade med et rigt handelsliv.

De har desuden 23. april skrevet til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer om sagen. De skriver bl.a.: »Tillægget skal hindre, at stueetagen i nævnte bygning kan omdannes til boligformål. Tillægget skal således stille krav om, at stueetagen skal anvendes til butiksformål, og ligeledes skal anvendes til dagligvarebutik.« Men der er en frygt for, at der mangler politisk fokus og vilje, samt at kommunen ikke har medarbejdere til at fremme denne hastesag.

Vi oplever jævnligt store kommunale skandaler, senest Frederikshavns Havn – som har haft et milliardunderskud, som borgerne nu skal bøde for. Og naturligvis Nordic Waste-miljøskandalen i Randers – hvor de lokale beboere har fået smadret deres tilværelse.

Det er altid borgerne, der står med regningen og problemerne. Og aldrig nogen i ledelsen eller politikere, der står til ansvar for manglende rettidig omhu. Politikerne står i kø ved håndvasken, da de trods mange advarsler ikke føler noget ansvar for hverken kaos eller miljøkatastrofer.

Skandaler og handlingslammelse kan også ske i Dragørs Kommunalbestyrelse, og de kan få langsigtede alvorlige økonomiske og lokalmiljømæssige konsekvenser.

Forvaltningsloven

Dragør Kommune er en af landets mindste kommuner. At vi er en meget lille kommune skaber efter min mening en større risiko for fejl i administrationen pga. manglende kompetencer, en større risiko for fejl eller manglende overholdelse af lovgivningen – bl.a. Forvaltningsloven, en større risiko for manglende overholdelse af tidsfrister og ineffektiv sagsbehandling samt en øget risiko for inhabilitet hos politikerne og nepotisme.

Alt sammen er efter min mening en dårlig cocktail, som vi har levet alt for længe med i Dragør.

Oprindelig er jeg uddannet i Statskundskab. Jeg har bl.a. en fortid som fuldmægtig i Rigsrevisionen og som afdelingsleder i Dragør Kommune og Københavns Kommune. Jeg kender Forvaltningsloven, som fastsætter grundlæggende regler for vores rettigheder som borgere, og for den offentlige forvaltningsmyndigheds pligter i forbindelse med enhver sagsbehandling.

Jeg kender derfor kompleksiteten i den lovgivning, som kommunerne i hele landet er sat til at administrere, og hvor borgerne alt for ofte kommer i klemme.

I april stiftede jeg en konsulentvirksomhed, der arbejder med bæredygtig og aktivistisk pr og kommunikation. Med denne ønsker jeg bl.a. at være borgernes vagthund over for myndigheder, når de handler langsommeligt, uden rettidigt omhu eller er i direkte strid med bl.a. Forvaltningsloven.

Og da vi allerede nu oplever, at en butiksdød truer Kongevejen, kan det skabe en dødsspiral for livet på vores handels-, cafe- og butiksstrøg, hvis hele irmabygningen og andre butikker omdannes til luksusejerlejligheder.

Vi håber, at alle, der har interesse i en levende by og Kongevejen, hjælper os med at skabe opmærksomhed om problematikken. Det gør vi ved at kræve politisk handling nu og dermed understøtte de lokale erhvervsdrivende med et hastetillæg til Lokalplan 3 inden sommerferien.

Vi venter naturligvis på kommunalbestyrelsens svar og reaktion på henvendelsen fra den 23. april – og håber, der bliver sat gang i sagen, inden det er for sent, så den ikke ender i den kommunale syltekrukke.

Med venlig hilsen
Anne Grønlund

Bygningen er en markant del af bybilledet med sin beliggenhed ved Neels Torv. Arkivfoto: Hans Jacob Sørensen.
Bygningen er en markant del af bybilledet med sin beliggenhed ved Neels Torv. Arkivfoto: Hans Jacob Sørensen.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk