Der mangler penge til fjernvarme

Dragørs borgmester har sammen med en række andre borgmestre slået alarm over regeringens manglende økonomiske støtte til -fjernvarmeprojekter

Af Rasmus Mark Pedersen

I et fælles brev til finansminister Nicolai Wammen og klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard udtrykker borgmestrene i Vejen, Fredericia, Odense, Hedensted, Viborg, Varde, Vejle, Nordfyn, Stevns, Rebild, Solrød, Tårnby og Dragør Kommuner bekymring for udrulningen af fjernvarme i deres respektive kommuner, som nu står over for nye udfordringer på grund af manglende mulighed for statslig støtte. De puljer, som er blevet sat af til at udrulle fjernvarme, er simpelthen tomme.

I brevet betoner Dragørs borgmester, Kenneth Gøtterup – der har taget initiativ til brevet – at den manglende finansiering skaber en ulighed mellem kommunerne.

De kommuner, der var klar til at søge i den første ansøgningsrunde, har modtaget tilskud, mens resten nu står tilbage med store udfordringer.

Borgmesteren forklarer, at mange af varmeprojekterne nu skal genberegnes, hvis der ikke kommer statsligt tilskud, og han udtrykker bekymring for, at projekterne som en konsekvens heraf enten ikke vil være samfundsøkonomisk forsvarlige, eller at fjernvarmepriserne vil blive for høje for borgerne.

Desuden påpeger borgmestrene, at Folketinget med Klimaaftalen om Grøn strøm og varme 2022 har sat en stor opgave i gang i kommunerne og hos forsyningsselskaberne.

Mangler store beløb

Den hurtige udfasning af gas til boligopvarmning har ført til stigende anlægsomkostninger i et allerede presset marked.

Borgmestrene opfordrer derfor til en øjeblikkelig tilførsel af midler til fjernvarmepuljen for at bevare fremdriften i projekterne og opretholde borgerens tillid til fjernvarme som en løsning.

Ifølge tal fra Dansk Fjernvarme er der behov for en tilførsel af 270 mio. kr. til fjernvarmepuljen i 2023 og yderligere 450 mio. kr. i 2024 for at kunne imødekomme de projekter, der søger om støtte.

Borgmestrene understreger, at det er afgørende at få tilført disse midler hurtigt for at kunne fortsætte med udrulningen af fjernvarme og udfasningen af gas – og således leve op til borgernes forventninger.

Det fælles brev fra borgmestrene markerer en kollektiv appel til regeringen om at handle ansvarligt og sikre de nødvendige ressourcer til at fremme Danmarks grønne omstilling, især set i lyset af de ambitiøse mål, der er sat for at udfase naturgas og olie i landets bolig-opvarmning. 

Borgmester Kenneth Gøtterup forklarer, at han mener, regeringen gambler med deres egen beslutning om udrulning af fjernvarme: 

»Når man vedtager at ændre på hele varmeforsyningen i Danmark og sætter en så stor og vigtig proces i gang, er det helt uforståeligt at man først laver en ansøgningsrunde efter først til mølle-princippet, velvidende at en del kommuner skulle bruge noget tid på at få deres projekter på plads. Derefter lukker man for ansøgninger og efterlader kommuner i en usikkerhed. Vi har som kommuner et stort ansvar og opgave i at få vores borgere til at tilslutte sig fjernvarmen. En opgave vi løser på regeringens vegne, men nu med indlagte benspænd fra regeringens side, hvor borgernes opbakning til udrulningen vil blive udfordret,« lyder det fra Dragørs borgmester i forbindelse med afsendelsen af brevet til regeringen.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk