Vi har modtaget:

Der skal handles nu

Vi risikerer mere butiksdød, hvis ­revision af Lokalplan 3 ikke bliver prioriteret – nej tak til fire års kø

Vores partier i kommunalbestyrelsen er nu kommet med en fælles udtalelse med tilkendegivelse af, at de ikke ønsker boliger i stueplan på Kongevejen. Med vores nuværende Lokalplan 3 har alle ejere af ejendomme på Kongevejen ellers ret til at etablere boliger i stueplan; kun en revision af lokalplanen kan ændre dette.

Vi er glade for politikernes beslutning, for det er første skridt på vejen til at sikre vores nærmiljø og fastholde en levende handelsgade. Men politikerne har sat ændring af Lokalplan 3 bagerst i køen. Det betyder, at sagen skal syltes indtil 2028, før der gøres noget ved vores brændende ønske om et hastetillæg til den forældede Lokalplan 3.

I fire år står tingene dermed stille i vores handelsgade. Hvem tør planere? Hvem tør satse på en butik de næste år? Med denne usikkerhed er der kæmpe stor risiko for endnu mere butiksdød i hjertet af Dragør Gamle By – og vi kan derfor ikke vente fire år med at få ændringen af lokalplanen.

Derfor appellerer vi til, at man politisk prioriterer at revidere Lokalplan 3 samtidig med Lokalplan 25, hvilket er planlagt i 2025. Det vil være helt logisk at behandle disse to lokalplaner samtidig, da de begge omhandler Dragør Gamle By. Tidsmæssigt og økonomisk vil der alt andet lige også kunne spares noget.

Vi går videre med denne appel til vores borgmester Kenneth Gøtterup og udvalgsformand Helle Barth.

Med venlig hilsen
Kirsten Lindberg, Benny Rhe Hansen og Linda Rebien

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk