Vi har modtaget:

Det bedste til småbørnene

Gode vuggestuer og børnehaver er afgørende for at sikre et godt og trygt børneliv og udgør en vigtig ramme for vores børns hverdag, trivsel, deres tidlige læring og udvikling.

Daginstitutionerne bidrager derudover til, at børn med eksempelvis sociale, motoriske eller sproglige vanskeligheder kan indgå i fællesskabet.

En lov om minimumsnormeringer skal sikre flere voksne til børn i vuggestuer og børnehaver, da alle børn fortjener at blive set og hørt og få den omsorg og nærvær, som de har brug for. Minimumsnormeringer sikrer en bund for, hvor mange voksne, der skal være til børnene i vuggestuerne og børnehaverne.

De to ovenstående tekster er taget fra den aftale som blev indgået af regeringen med støttepartierne Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet i december 2020 – en aftale, som skal udmunde i en egentlig lov om minimumsordninger.

Aftalepartierne er enige om, at der hurtigst muligt skal ske et løft af normeringerne i kommunerne. Se hele aftaleteksten på www.sfdragør.dk (tryk på »<« ud for afsnittet Daginstitutioner og tryk derefter på »aftaletekst minimumsnormeringer«).   

Det nødvendige løft

Fra 2021 til 2023 skal der ske et løft af normeringerne i kommunerne. Det er nu, så det burde egentlig være i gang – også i Dragør.

Vi, SF-Dragør, er i tæt kontakt med BUPL for at få viden om, hvad vi som kommune skal gøre for at komme i mål med normeringsloven. Det er helt nødvendigt, at BUPL og FOA – sammen med forvaltningen – lægger konkrete planer for, hvordan vi løfter uddannelsesprocenten.   

Som på andre områder kan vi skæve til, hvad andre kommuner gør. Eksempelvis Sorø Kommune. Her er en gruppe nedsat med netop folk fra kommunen, BUPL og FOA, som sammen skal afsøge:

  • Hvor mange medhjælpere og assistenter, der ønsker at uddanne sig til pædagoger
  • Hvor mange pædagoger, der er interesserede i at gå op i tid
  • Rekruttering og fastholdelse af uddannet personale.

Midler til løsningen

Der er afsat puljepenge til opkvalificering i kommunerne i aftalepapiret. Det vil sige, de enkelte kommuner skal søge relevante puljer til omskoling af ikke-uddannet personale.

Derudover skal de økonomiske konsekvenser som følge af minimumsnormeringer DUT forhandles imellem regeringen og kommunerne (KL).

Vores velfærdsprocent vil yderligere tilføre Dragør Kommune midler til denne opgave.

Det er en topprioritet for SF, at børnene får den bedste behandling. Og at de vokser op i tæt kontakt med mennesker, som har helt styr på de forskellige udviklingsfaser, et barn gennemgår, og som ved, hvad børnene har brug for.

Til sidst. Vores mål for normeringerne er, at 80% af personalet i den enkelte daginstitution består af uddannede pædagoger (i dag er dette tal 46% i Dragør).

At der altid er en pædagog til tre børn i vuggestuen og en pædagog til seks børn i børnehaven.

Med venlig hilsen
Kim Grønved Nielsen
– SF Dragør

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk