Vi har modtaget:

Det gamle værft

Hvad kan værftområdet anvendes til ... indtil en ombygning kan ske?

Vi kan nu se enden for værftsarbejdet i det rustikke og gamle værft. Værftet forventes at være tømt den 1. juni 2021.

Der er en række sonderinger omkring, hvad området skal bruges til fremover. Planerne er mange, herunder et varmt ønske fra biografforeningen om et integreret kulturhus med biograf. De er nu godt i gang med at undersøge muligheder.

Men selv når en plan er endelig vedtaget, så vil det tage en rum tid, før et byggeri kan starte med miljøgodkendelser m.m.

Det kunne derfor være en idé, hvis arealet – bygninger og de åbne arealer – i mellemtiden kan bruges til det fælles bedste.

Er der mon gode idéer til en midlertidig brug, indtil byggeri kan gå i gang?

Med venlig hilsen – og ønsket om et godt nytår
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk