Vi har modtaget:

Dialog og SF-klimaplan del 2

Jeg vil indlede med et par kommentarer til øvrige partiers indlæg.

Til Flemming Blønd (Sydamagerlisten):

Flemming Blønd skriver, at Dragør vil få 38% af stemmerne, hvis vi lægger os sammen med Tårnby. Det er ikke korrekt.

Tårnby har en stemmeprocent på 67,2, som er lig med 22.339 personer. Dragør har en stemmeprocent på 77,88% og det er 8.502. Så det rigtige tal, som Dragør ville få, er 28% af de samlede stemmer.

Men interessant, at stemmeprocenten er noget lavere i Tårnby, faktisk 10 procentpoint – tankevækkende, ikke sandt?

Til Sydamagerlisten og andre, som ønsker en sammenlægning med Tårnby.

Tro ikke, at Tårnby vil overtage Dragørs gæld og løse alle vores problemer uden regning. Der er ikke andre, end os selv, som kan løse vores økonomiske problemer. Men vi har styrken til at skabe en velfungerende kommune – hvis vi vil ...

Til Anette Nyvang (T):

Tak for svarene på mit indlæg omkring skolerne.

Svarene afklarede, at der var en teknisk forklaring på, at vi ligger sidst i hele landet, målt på udgifter pr. elev. Man kunne videre så stille spørgsmålet, hvad nummer ligger vi så, hvis indrapporteringen af SFO-pædagoger bliver korrekt? Men godt at komme i dialog omkring skolerne – et svært, men vigtigt område. 

Angående kortere skoledage. Det er op til skolelederne, om skoledagene skal afkortes i Dragør. Det burde det måske ikke være. Det bør være et politisk flertal i kommunalbestyrelsen, som skal tage en sådan beslutning. 

SF-klimaplan ...

Herunder kommer så de næste dele af vores klimaudspil. (Læs første del af SF's klimaplan her, red.)

NaturKommune 

Politisk og fagligt samarbejde er ikke kun vigtigt, når det handler om klima. Det er det i høj grad også, når det kommer til naturpolitik og lokal naturbeskyttelse. Specielt for en lille kommune som Dragør, hvor vi med lidt over 14.500 borgere selvfølgelig ikke har samtlige typer medarbejdere ansat i kommunens medarbejderstab. 

Ser man på Københavns Kommune, så har de 30 mennesker ansat i Afdelingen for Bæredygtig Udvikling – den afdeling findes ikke på Dragør Rådhus. Derfor skal vi benytte os af alle kommunesamarbejder på det grønne område, og her kommer NaturKommune ind i billedet.

Samarbejdet er ligesom KlimaKommune styret af Danmarks Naturfredningsforening og er bygget op om syv trin, hvor der både laves en grundig gennemgang af tilstanden på vores lokale natur og formuleres konkrete politiske mål til at passe på den, hvorefter kommunalbestyrelsen skal vælge de rigtige løsningsforslag og finde finansieringen til at gøre dem til virkelighed. Dragør har en meget smuk og unik natur, som vi selvfølgelig skal passe godt på.

Bæredygtighedsudvalg

Der findes allerede på både Frederiksberg og Bornholm samt i Aarhus, Holstebro og Lyngby-Taarbæk et kommunalt bæredygtighedsudvalg, som ser samlet på hele klima- og miljøområdet i kommunen, udtænker grønne idéer og formulerer konkrete forslag – og udvalget skal høres, når andre dele af kommunalbestyrelsen diskuterer emner, som påvirker det lokale miljø. 

Vi ønsker, at sådan et udvalg skal stables på benene med deltagelse af både politikere og borgere fundet gennem både kommunale råd og de lokale foreninger, som findes på miljø-, natur- og friluftsområdet i Dragør Kommune.

Det kan være Naturvogterne Dragør, Kongelundens Outdoorforening, Pindsvineplejerne, Dragør Vandaktivitet, Danmarks Naturfredningsforening Amager, Dansk Ornitologisk Forening Dragør, Dragør Erhverv og almene boligselskaber – men også Handicaprådet, Ældrerådet og Børnerådet. Det sidste er et nyt råd, som SF Dragør har foreslået at nedsætte som talerør for kommunens børnefamilier, og som tidligere har været foreslået.

Klimasikring

Klimasikring har længe været et meget omdiskuteret emne i Dragørs lokale politiske debat. Der er blevet trampet godt og grundigt rundt på forskellige ømme tæer, men nu er det nok. 

Klimasikringen må og skal gøres færdig, for behovet for den forsvinder ikke, bare fordi vi har brugt en evighed på at tale om den. 

Dragør Kommune ligger et meget udsat sted i forhold til stigende vandstand og risiko for oversvømmelser.

Arbejdet med klimasikring tog en rigtig skidt drejning, da København og Tårnby i årevis prøvede at få Dragør med i et fælles og næsten omkostningsfrit projekt, men det valgte den nuværende kommunalbestyrelse at sige nej til. 

Nu hænger vi selv på både klimasikring og regningen for arbejdet, så der er ingen vej udenom. Klimasikringen skal gøres færdig, for selvom vi godt kunne ønske os det anderledes, så er klimaforandringer en problematik i hele verden – også her i Dragør.

Med venlig hilsen
Kim Grønved Nielsen
Spidskandidat for SF
www.sfdragør.dk 

Vi har velfungerende, gode folkeskoler i Dragør

Dragørs skoler klarer sig over gennemsnittet ifølge ny rapport Læs mere

Nytænkende vision for Dragørs erhvervsliv sendes nu i høring

Dragør Kommune inviterer til dialog om fremtidens bæredygtige erhvervspolitik. Læs mere

Her er de fakta, borgmesteren efterlyser

Skolebestyrelser i Dragør tager bladet fra munden: Kritiserer ny styringsmodel for at underminere skolernes økonomi og kvalitet.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk