Vi har modtaget:

Diger

Igennem mange år har skiftende kommunalbestyrelser drøftet hvilken løsning, der skal bringes i anvendelse for at sikre Dragør med et dige. 

Grundlæggende gik debatten i mange år på, om der skulle etableres et kystdige eller et dige længere inde på land.

Mens debatten pågik, ændrede klimaet sig, og professionelle rådgivere pegede på øget vandstandsstigninger og dermed behovet for højere diger, end da den første debat startede.

Den aktuelle status

Da både tidligere og nuværende kommunalbestyrelser blev bekendt med, at hvis man skal sikre sig mod en 100-årshændelse, vil et helt almindeligt dige blive så højt, at udsigten over Øresund vil forsvinde. Det ønskede ingen politikere, og mange borgere gav også udtryk for, at man ikke ønskede en by ved kysten lukket inde af et dige. Derudover kommer en helt særlig problematik omkring havnen. Derfor besluttede en helt enig kommunalbestyrelse at få belyst, om der var andre muligheder.

Tre næsten identiske forslag

Der blev gennemført en arkitektkonkurrence, som skulle pege på løsninger. 

Konkurrencen var tænkt som inspiration og skulle give kommunalbestyrelsen mulighed for at følge, vælge frit fra, lade sig inspirere af eller slet ikke gennemføre forslagene. 

Alle tre forslag, der kom frem, handler om, at man rundt om hele Dragør laver et fremskudt dige, så man får et rekreativt område, der i høj grad kan minde om Amager Strandpark.

Aktuelt har en enig kommunalbestyrelse udpeget et af de tre forslag som det bedste, og i oktober skal kommunalbestyrelsen træffe en endelig beslutning om, hvorvidt man skal påbegynde en reel sagsbehandling om at få det gennemført – herunder også tilvejebringe økonomien, da en fremskudt løsning er markant dyrere, end et almindeligt kystdige.

To væsentlige usikkerhedsmomenter

Ved etableringen af et fremskudt dige rundt om hele Dragør er der den grundlæggende udfordring, at størstedelen af kommunens kystlinje er beskyttet af internationale naturbeskyttelsesområder – også kaldet Natura 2000-områder. I disse må der som udgangspunkt ikke ske ændringer, og der kræves en statslig tilladelse, hvis man vil ændre landskabet. 

I habitatbekendtgørelsen står der, at der er meget begrænset muligheder for at fravige reglerne i Natura 2000, at der skal foreligge væsentlige samfundsmæssige interesser, og der skal ikke kunne findes anden løsning.

En sagsbehandlingstid på fravigelse kan sagtens løbe op tre til fem år, før vi end ved, om kommunen kan få lov til at etablere et fremskudt dige.

Et område i Dragør er ikke beskyttet som Natura 2000-område. Det er bugten på Nordstranden. Her har en gruppe borgere udtrykt en stor bekymring for et fremskudt dige, og de har fremsat alternative digeløsninger på Nordstranden. 

Vi må få sagen yderligere belyst, inden endelig beslutning træffes.

På By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde tirsdag den 10. august (i tirsdags, red.) stiller Konservative et forslag om to ting. 

Det ene er, at man får belyst alternative løsninger på Nordstranden, inden kommunalbestyrelsen i oktober måned skal træffe en endelig beslutning om den digeløsning, man vil gennemføre. 

For os handler det om, at hvis borgerne har gode løsninger, der både kan være bedre og billigere, så skal de belyses. Men det er også vigtigt, at sagen ikke trækkes i langdrag, og at vi får truffet en beslutning om fremtidens dige. 

Ud over det vil det være yderst relevant at vurdere, om der kan være forskellige digeløsninger langs Dragørs kystlinje, så der for hver strækning laves den bedste og økonomisk mest forsvarlige løsning. 

Det andet er, at hvis der i kommunalbestyrelsen træffes en beslutning om at påbegynde sagsbehandling og ansøgning om at etablere et fremskudt dige, at kommunalbestyrelsen så samtidig beslutter sig for, hvordan man vil håndtere digeløsningen, såfremt staten ikke giver tilladelse. 

Det vil være helt tosset, at vi som kommune i bar begejstring over et fremskudt dige afventer en flerårig sagsbehandling, og så står med håret i postkassen og ikke ved, hvad vi så skal, hvis staten modsætter sig dispensation, selvom kommunens rådgivere mener, det kan lade sig gøre. Derfor må og skal vi som politikere sikre, at de løsninger, vi arbejder med, kan gennemføres.

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup, spidskandidat
Martin Wood Pedersen, kandidat
Katrine Tholstrup
Konservative

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk