Dragør Boldklubs medlemmer deltager i fastelavn. 1926. Foto: Historisk Arkiv Dragør.
Dragør Boldklubs medlemmer deltager i fastelavn. 1926. Foto: Historisk Arkiv Dragør.
Dragør Boldklubs fastelavnsoptog, ca. 1930. Fotos: Historisk Arkiv Drag­ør.
Dragør Boldklubs fastelavnsoptog, ca. 1930. Fotos: Historisk Arkiv Drag­ør.
Nyt fra Dragør Boldklub:

Dragør Boldklubs fastelavn

I mere end 100 år har man i Dragør fejret fastelavn til hest, i bil, gående – og med karneval og børnemaskerader. Det kommer dog ikke til at ske i år, hvor de traditionelle fastelavnsoptog til hest er aflyst. 

Jeg husker selv fastelavnsridningen i tresserne på Vestgrønningen, hvor Dragør Boldklub og andre »institutioner« deltog med festlig udklædte »figurer«. 

I vores serie af gamle fodboldhistorier bringes her tre referater fra fastelavnen i 1936, som blev bragt i Dragør Boldklubs medlemsblad. 

HR

»Fastelavnsfesterne (1936)

Tøndeslagningen var desværre heller ikke i Aar begunstiget af Vejret, hvilket nok var skyld i det forholdsvis sløje Besøg af Københavnere. Trods dette og forskellige andre uheldige Forhold, bl.a. det, at vi ingen Indtægter havde af Fastelavnsballet ud over et Beløb som Hr. Gelsing venligst tilstillede Foreningen, maa det dog siges, at Festens Resultat var godt. Mærkesalget var endog bedre end sidste Aar. Overskudet, ca. 200 Kr., fordeles ligeligt i Fodboldafd.’s, Gymnastikafd.’s og Juniorafd.’s Kasser.

Optoget var som sædvanlig isprængt flere morsomme Paafund, men lidt større Tilslutning og bedre gennemført Maskering vilde have pyntet paa Toget. 

De fem Ryttere var trods alt det, der prægede Tøndeslagningen. Det er nu engang noget andet at se en Rytter i fuld Fart under Tønden, end en Lastbil. Tøndekonge blev en af Rytterne, Dirch Jacobsen. 

Activ

Karnevallet blev i Aar for første Gang afholdt paa en Lørdag. Om det var Grunden til, at saa faa medlemmer, ca. 35, var mødt maskeret, skal vi lade være usagt; men kedeligt var det i hvert Fald af hensyn til de mange Tilskuere, som ogsaa blev snydt for det lokale Optog i Aar. Klubbens Husdigtere og Aktørere havde nemlig ikke haft Aanden over sig.

Til Erstatning optraadte Skuespillerparret Max Hansen og Thora Sannom. Ved Ballet viste det sig, at Valget af Lørdagen havde været rigtig. Der var god tilslutning og højt Humør lige til de smaa Timer igen begyndte at blive store. 

Activ

Børnemaskeraden

Saa gik D.B.’s Børnemaskerade af Stabelen, og det med Liv og Lyst. Der var mødt en Masse dejlige Unger i alle Størrelser og i farverige Dragter. Allerede Kl. 7 stormede de smaa Strandhotellets festsmykkede Sale, og Krudts Orkester lagde for med de sidste Slægere.

Desværre var Formanden, Rich. Andersen, fraværende paa Grund af Sygdom, men Formanden for Gymnastikafdelingen, Hr. E. Rasmussen, bød Velkommen i velvalgte Ord baade til Tilskuerne og de mange Børn.

Kl. 10 spillede nogle af D.B.’s Junior-Skuespillere et lille Stykke paa Scenen, som Fru Lise Jacobsen havde indstuderet med dem – det gik strygende let og friskt over Scenen, og Fru Jacobsen fortjener en særlig Tak derfor. Hr. A. Jacobsen havde malet Kulisserne og afslørede dermed nyt Talent – de var nydelige.

Regissør var Holger Jans, og den Stilling klarede han med Glans. Saa tog Musikken fat igen, og der dansedes kraftig af de »Unge« til Kl. 12. – Og er overbevist om et godt Overskud til Richards slunkne Junior-Kasse. 

Per Nabo«

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk