Vi har modtaget:

Dragør – et grønt og bæredygtigt sted at bo

I liste T har vi en grøn gruppe, der arbejder med spørgsmål omkring Dragør som en grøn og bæredygtig kommune, og som vil holde vores politikere til ilden i forhold til at få klima og bæredygtighed på dagsordenen.

Dragør er en naturskøn kommune. Vi ligger ifølge Kommunernes Naturkapitalindeks på 11.-pladsen af kommuner med den rigeste natur. 

Kommunen er karakteriseret af vand, strandenge, skov og marker samt mange levende hegn og hække.

Selvom vi har megen natur, er vi ikke nødvendigvis særlig klimavenlige – men skal vi ikke være det? 

I liste T vil vi arbejde for meget mere natur og minimering af vores CO2-udslip. For det er vigtigt for os, at vi giver både et Dragør og resten af kloden videre til vores børn og børnebørn i en stand, som de kan bo og leve i.

Styrkning af biodiversitet

De fleste af os ved det og har sikker også registret, at vi ikke har så mange insekter og vilde bier, som vi havde før i tiden. 

Det ikke et problem, som vi alene i Dragør har skabt – men vi kan være med til at bibeholde, genskabe og styrke biodiversiteten. Og samtidig være med til at mindske vores CO2-aftryk.

Uden insekter vil der ikke være meget fugleliv og ikke megen bestøvning af frugttræer og andre spiselige vækster. 

Det er der heldigvis mange, der er opmærksomme på, og som gør noget ved. 

Haveejere laver vilde blomsterbede og giftfri haver, og kommunen har forsøg med en vild blomstereng og har skåret i sin brug af sprøjtegifte. Men vi har brug for langt flere levesteder til dyre- og insektliv, og at flere undlader at bruge gift. Vi skal passe på de opholdssteder hvor småfugle, smådyr og insekter holder til.

Grønne hegn kontra plankeværk

Disse dyrs opholdssteder er blandt andet vores levende hegn i landskabet og vores grønne hække i vores boligområder. 

Hvis vi i kommunen fortsætter med at fælde hække og hegn og skifte hækkene ud med plankeværk, så forsvinder rødkælken, gærdesmutten, gråspurven og de andre småfugle, som lever og søger føde her.

Som husejere kan vi ad frivillighedens vej gøre vores for et rigere plante- og dyreliv. 

Hvis det ikke slår til, kan vi overveje at gøre det til et krav i kommunen, for eksempel hvis der opsættes et plankeværk mod vej, skal der plantes grønt foran det, så vi bibeholder fugle og insekter samt det grønne udseende. Malmø Kommune har dette krav indskrevet i deres kommuneplan. 

Træer

Noget andet, der karakteriserer Dragørs grønne profil, er de mange gamle træer, der pryder de fleste af vores boligområder og giver områderne karakter og liv. 

De gamle træer i vores parker og haver er rigtig gode til at opsuge CO2. Og samtidig rummer de et rigt fugleliv – endnu. 

Nyplantede træer, ved vi, er længe om at nå en alder, hvor de suger mere CO2 til sig, end de afgiver. Det skal dog ikke afholde os fra at plante mange nye træer i kommunen.

Med den store byggeiver, vi har i kommunen, hvor ældre huse rives ned for at give plads for mere tidssvarende boliger, bliver de gamle træer ofte ofre for motorsaven, når den nye byggegrund skal ryddes, og rullegræs lægges ud. Det kan da også godt være en opfordring til at tænke de gamle træer ind i nybyggerier, men de kan give nye og spændende boliger og haver. 

Kan det samtidig tænkes, at vi får mulighed for at få fredet nogle af de ældste træer i de forskellige boligområder i den kommende kommuneplan? Der er faktisk flere eksempler på dette allerede – blandt andet i den gamle by og på Sydstranden.

Flere grønne spørgsmål

Når vi snakker om en grøn og bæredygtig kommune, er der mange flere spørgsmål og emner end biodiversitet – dem kan vi tage hul på her og nu – og i den nære fremtid:

  • Trafikpolitik, hvordan mindsker vi den trafikale udledning af CO2? Hvordan kommer flere over i den kollektive trafik eller op på (el)-cyklen? Er sikker cykelvej en del af løsningen?
  • Rent drikkevand – er det en saga blot i kommunalt regi, og hvordan sikrer vi, det er rent nu og i fremtiden? Hvad med regnvand – kan det bruges som en fremtidig ressource?
  • Skal vi fortsætte energirenovering af de kommunale bygninger?
  • Hvordan skal fremtidens energiforsyning i kommunen se ud? Det haster med en kommunal varmeforsyningsplan, da mange gasfyr snart skal udskiftes, da de kun holder cirka 15 år. Nye boliger skal have dispensation til gasfyr – og samtidig skal gas afvikles. Hvordan kan alternative varmekilder, såsom jordvarme og geotermisk varme tænkes ind i både nybyggeri og i det eksisterende – også som fælles centrale anlæg?
  • Samspil med lufthavnen – en nabo, der i sin natur støjer og skaber partikelforurening – og gerne vil udvide – hvilke krav kan vi stille til dem?
  • Vedrørende affaldssortering, så støtter vi op om affaldssortering i hele Dragør, så vores affald kan indgå som en del af Danmarks mulige ressourcer. 
  • Skal vi have en tangskov ud fra Dragørs kyst til glæde for fisk og som CO2-opsamler? Mange gode idéer ligger bare og venter på at blive sat i gang.

Mange bække små gør en stor å

I liste T hilser vi alle grønne initiativer velkommen, og mange gode kræfter er i gang, så vi tror på, at der vil være basis for et miljø- og klimaråd. Her vil vi i fællesskab kunne komme med idéer til, hvordan kommunen og os borgere kan blive endnu mere klimavenlige. Og til hvordan vi støtter hinanden til en mere klimavenlig dagligdag og adfærd, der kan gavne både os selv, vores efterkommere og vores økonomi.

Vi har brug for at sætte mål for, hvor grøn og bæredygtig en kommune vi vil have.

Liste T vil arbejde aktivt for, at Dragør Kommune sætter sig i spidsen for at aktivere alle borgere i kampen for, at Dragør bliver et grønt og bæredygtigt sted at bo.

Med venlig hilsen
Liste T’s Grønne gruppe:
Hanne Wanscher, kandidat for liste T,  Rene Bomholt, kandidat for liste T, og Trine Gotha Frandsen

PFAS og erstatningsansvar

Når juridik møder miljøet: Et dyk ned i erstatningsansvaret for PFAS-forurening ved Dragør. Læs mere

Vilde dyr i vandhullet

Kommunal slåning truer fredet dyreliv ved Dragørs strandenge Læs mere

Venstre vil sikre et stærkt Danmark i et sikkert Europa

Styrkelse af EU gennem forsvar, grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk