Vi har modtaget:

Dragør hjemtager opgaver fra Tårnby

Siden kommunalreformen i 2007 har Dragør Kommune grundet sin størrelse på cirka 14.000 indbyggere været tvunget til et forpligtende samarbejde med Tårnby på en række områder, hvor Indenrigsministeriet har ment, at vi ikke selv kunne klare opgaverne.

Tårnby har løst sagerne med regning for Dragør. Vi har betalt for det med det forbrugte timeforbrug og dertil et »overhead« på 5–30% samt bidrag til kontorhold m.m. Det er bestemt ikke filantropi, men opgaverne er løst.

Nye tider – og nye normer

Nu er der åbnet op for, at Dragør kan hjemtage en række af opgaverne, som, finder vi, bedre kan løses her i kommunen.

De nævnte områder er:

 • a) Genoptræning efter §§86, stk. 2 og 86 i Lov om social service
 • b) Socialpædagogisk støtte efter §85 i Lov om social service
 • c) Tilsyn efter §16, stk. 1 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område for så vidt angår de under litra a og b nævnte opgaver
 • d) Rådgivning om valg af hjælpemidler og forbrugsgoder efter §10, stk. 4 i Lov om social service
 • e) Ledsagelse til voksne, jf. §97 i Lov om social service
 • f) Sager om hjælpemidler, forbrugsgoder og støtte til bil efter §§112–114 i Lov om social service
 • g) Sager om boligindretning efter §116 i Lov om social service
 • h) Tilsyn efter §16, stk. 1 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område for så vidt angår de under litra d til g nævnte opgaver
 • i) Alle opgaver med specialundervisning for børn og voksne.

Fortsættende samarbejde

Der er imellem kommunerne også enighed om, at følgende opgaver ikke skal hjemtages til Dragør Kommune i første omgang:

 • a) Gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge samt deres familier efter §11, stk. 7 i Lov om social service
 • b) Særlige dagtilbud, jf. §32 i Lov om social service
 • c) Særlige klubtilbud, jf. §36 i Lov om social service
 • d) Dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet, jf. §41 i Lov om social service
 • e) Dækning af tabt arbejdsfortjeneste, jf. §42 i Lov om social service
 • f) Ledsagelse til børn og unge, jf. §45 i Lov om social service
 • g) Behandling af børn og unge med stofmisbrug, jf. §101, stk. 12 i Lov om social service, jf. bekendtgørelse nr. 714 af 19. juni 2013
 • h) Tilbud om midlertidigt ophold i boformer til kvinder, jf. §109 i Lov om social service
 • i) Genoptræning efter §44.

Stabsudvidelse

Hjemtagelsen betyder, at Dragør overtager enkelte medarbejdere fra Tårnby. Der skal derfor arrangeres arbejdspladser til vores nye ansatte, som vi byder hjerteligt velkommen.

På byrådsmødet i marts (torsdag den 25. marts – efter redaktionens deadline til nærværende avis, red.) afsendes den endelige beslutning, og efter sommerferien begynder implementeringen af de mange nye, spændende opgaver.

Med venlig hilsen 
Morten Dreyer, DF
Medlem af Dragør Byråd

Vi har modtaget: Kommunal chikane

Allan Karlsson retter med sit debatindlæg kritik af de nye regler for udeservering som han beskriver som chikane af...

Vi har modtaget: Nyt forbud mod reklamer i Dragør

Flemming Blød (L) debattere i dette indlæg de nye regler for udeservering, der bl.a. forbyder reklamer på parasoller.

Vi har modtaget: Caféerne kan bliver liggende

Morten Dreyer (O) forklarer i dette indlæg, hvilken betydning af en lokalplansændring har for cafeerne på Dragør Havn.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk