Vi har modtaget:

Dragør ind i klimakampen

Dragør er klimakommune. Det blev den i 2010 efter forslag fra SF, som dengang sad i kommunalbestyrelsen.

Ordningen er administreret af Danmarks Naturfredningsforening og drejer sig om at nedbringe de kommunale udledninger af CO2 med 3% hvert år. 

Det er blevet gjort år efter år, så vi har nedbragt den kommunale udledning betydeligt. Det er godt.

Men der skal meget mere til, og der er sket en hel del siden 2010.

Klimaplan for Dragør

Der er oprettet et nyt forum kaldet DK2020 som et samarbejde imellem Realdania, Danske Regioner og CONCITO. Det har til opgave at indarbejde målene fra Parisaftalen om, at landene skal være klimaneutrale senest i 2050.

Kommunernes Landsforening (KL) er i gang med at få alle kommuner til at tilslutte sig aftalen. Det går ud på, at kommunerne skal oprette en klimaplan, som skal munde ud i en netto-nuludledning i kommunen senest i 2050 – men gerne før. Kommunerne skal afsætte de fornødne ressourcer til at gennemføre arbejdet med at oprette og implementere klimaplanen.

I øjeblikket har 65 kommuner tilsluttet sig aftalen, og mange har allerede udarbejdet en klimaplan for deres kommune, for eksempel Høje-Taastrup Kommune, som har følgende plan: 

  • Effektivt forbrug af energien
  • Fossilfri opvarmning senest i 2030 
  • Flere solcelleanlæg i kommunen 
  • Gradvis elektrificering af transporten.

KL sendte sidste år et brev til samtlige borgmestre med opfordringen om i kommunalbestyrelserne at tage en drøftelse om tilslutning.

Dragør tilmeldes DK2020

Vi vil fra SF Dragør foreslå, at Dragør Kommunalbestyrelse tager punktet op på dagsordenen og får Dragør tilmeldt DK2020.  

DK2020 har åbnet for ansøgning om at deltage i tredje – og sidste runde. Der er deadline den 26. august. 

SF foreslår, at punktet »tilmelding til DK2020« kommer på dagsordenen snarest.

Med venlig hilsen
Kim Grønved Nielsen
Kandidat for SF

Vi har modtaget: Dagplejen – den skal vi værne om

Nicolaj Bertel Riber (A) – viceborgmester og kommunalbestyrelsens repræsentant i Dagplejens forældrebestyrelse har indsendt et debatindlæg om Dagplejen i...

Vi har modtaget: Parkeringspladser

Konservatives medlemmer af kommunal­bestyrelsen samt Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Mia Tang og Martin Wood Pedersen, har indsendt et debatindlæg...

Vi har modtaget: Tre positive nyheder på børneområdet

Konservatives medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Theis Guldbech, Mia Tang og Trine Søe har indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk