Dragør kom 23 minutter for sent til fjernvarmemillioner

Heller ikke i år var Dragør Kommune hurtige nok til at ansøge om penge til udbygning af fjernvarmenettet. Spørgsmålet er nu, om projektet skal forsinkes eller fordyres? Borgmester Kenneth Gøtterup skriver til Dragør Nyt, at han er klar til at kaste støttehåndklædet i ringen

Af Rasmus Mark Pedersen

Det er et kapløb mod tiden, når der skal ansøges om penge fra den statslige fjernvarmepulje. Betingelserne er kendt på forhånd: Først til mølle får pengene, og der er tre til fire gange flere ansøgere, end der er penge i puljerne til.

Derfor havde man på rådhuset lagt en taktik om, hvordan man ville sidde klar med ansøgningen og sende den hurtigt af sted. Men det hjalp imidlertid ikke.

Puljen åbnede torsdag den 1. februar klokken 10.00. Der blev på førstedagen søgt om i alt 41 projekter – og Dragør var nummer 35 til at søge – klokken 10.29.49, oplyser Energistyrelsen til Dragør Nyt.

Og det viste sig så at være for sent.

Altinget skriver, at Dansk Fjernvarme har oplyst, at den første til ikke at komme i betragtning til støtte, søgte allerede syv minutter efter åbningen. Derfor var embedsfolkene på kommunen altså 23 minutter for sent på den.

Nu skal de 12 projekter, der kom først, godkendes af Energistyrelsen, men der skal diskvalificeres en ret lang række projekter, før Dragørs kan komme i betragtning.

Utilfredshed på rådhuset

Borgmester Kenneth Gøtterup er ærgerlig over ikke at få støtte, og han er meget utilfreds med måden, ansøgningen forløber på.

»Jeg kan slet ikke forstå, at når man træffer en folketingsbeslutning om udfasning af gassen, der jo rammer alle kommuner, at man så ikke laver en fælles fordelings-model af tilskud,« skriver han til Dragør Nyt.

Borgmesteren kalder proceduren for »helt uforståelig,« og »meget utilfredsstillende«, fordi den hverken belønner kvaliteten af ansøgningen eller tilgodeser alle borgere i Danmark jævnt.

Generelt virker det også til, at jyderne har haft en hurtigere internetforbindelse eller bedre forståelse for it-systemet, da kun to af de 12 tilgodesete projekter ligger øst for Storebælt.

Dragør Kommune havde ellers forsøgt sig med en ny taktik op til årets tildeling, men lige meget hjalp det.

»Vi havde hyret et professionelt firma til at udfylde ansøgningen for os, da der er meget teknisk materiale, der skal udfyldes, og vi indsendte vores ansøgning 10.29, da alt var udfyldt. Alligevel har vi ikke fået noget,« forklarer borgmesteren.

Ingen plan B – endnu

Politikerne i kommunalbestyrelsen havde i forvejen gamb-let ved at lade være med at lægge en plan B uden statsligt tilskud. Og derfor kan den for sene ansøgning – eller de manglende penge i puljen, som de nok vil sige på kommunen – have store konsekvenser for udrulningen af fjernvarme i Dragør.

Administrationen havde ellers foreslået, at man udarbejdede en ny fjernvarmeplan, hvor man ikke var afhængige af at få statsligt tilskud. Det ville blive dyrere for dem, der skulle tilsluttes, men til gengæld kunne tidsplanen holdes.

Det stemte en enig kommunalbestyrelse nej til – hellere forsinkelser end fordyrelser, virkede holdningen til at være.

Borgmester opgiver tilskud

Men efter denne ansøgningsrunde har piben fået en anden lyd hos den konservative borgmester:

»Min anbefaling til hele kommunalbestyrelsen er, at vi nu går i gang med den fortsatte implementering af fjernvarme – men uden statslig tilskud. Det betyder, at det bliver lidt dyrere for borgerne, og det er jeg rigtig ked af. Men jeg ser ikke, vi har nogle valgmuligheder,« skriver Kenneth Gøtterup til Dragør Nyt.

Millionerne, der bliver givet i statsligt tilskud til andre kommuner, svarer til 15.000 kr. pr. tilslutning. Penge, som borgmesteren nu lægger op til, at borgerne skal betale. 

»Med de store usikkerheder, der er lagt ind i de statslige tilskud, kan vi ikke sidde med hænderne i skødet, til næste ansøgningsrunde kommer. Og ingen ved, om der kommer flere runder, eller hvor mange penge der sættes af. Knap 76% af vores ejendomme er opvarmet med gas, så vi skal have fundet en anden løsning, da Folketinget har besluttet, at gassen udfases til rumopvarmning af boliger,« skriver Kenneth Gøtterup til Dragør Nyt.

Det vil nemlig være dyrere for borgerne at lave individuelle installationer af varmepumper eller jordvarme.

I kommunens fjernvarmeplan fra 2021 er beskrevet, at en fjernvarmeinstallation koster 34.000 kr. for en almindelig villa – men den endelige pris kommer til at afhænge af det endelige projekt.

Lille håb fra Folketinget

En redningsplanke for Dragør Kommune kunne være, at der igen i år er røre på Christiansborg, fordi en del partier også finder det urimeligt, at der ikke er tilskud til alle de fjernvarmeprojekter, som landets kommuner gerne vil sætte i gang.

Altinget skriver nemlig, at Enhedslisten, SF og Radikale mener, at der skal sættes flere penge af. Og der er faktisk igangværende forhandlinger om fordelingen af penge fra det forlig, som folketingspolitikerne kalder »Grøn Fond«. 

Tidligere har klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aargaard været afvisende over for at forfølge en sådan idé, men denne gang er der lidt mildere toner i forhold til flere midler til fjernvarmepuljen.

»Vi følger selvfølgelig udviklingen, og i Grøn Fond-forhandlingerne, som er i fuld gang, er flere midler til fjernvarmepuljen blevet bragt op. Det drøfter vi selvfølgelig gerne,« siger ministeren til Altinget.

Gassen til opvarmning af private hjem skal være helt udfaset i år 2035, og Dragørs fjernvarmeplan vil fjerne CO2-emissioner på 15.000 tons om året – svarende til 2.000 danskeres årlige forbrug.

Politikerne i Dragør skal diskutere situationen på et møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget onsdag den 6. marts.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk