Dragør Kommune ansætter ny direktør

Nu er der kommet navn på den nye direktør, der skal overtage ansvaret for Børn, Skole og Familie samt Borger, Kultur og Social

Af Thomas Mose

Som man kunne læse i sidste uges Dragør Nyt, har Dragør Kommune fundet deres mand til at overtage posten som direktør i Dragør Kommune.

Det bliver Lasse Falck Steenland, der den 1. juni tiltræder som ny direktør i Dragør Kommune.

Dragør Kommune oplyser, at kommunalbestyrelsen har valgt Lasse Falck Steenland i et stærkt ansøgerfelt med 23 kvalificerede ansøgere til den ledige stilling.

Lang ledelseserfaring

Lasse Falck Steenland er oprindeligt uddannet professionsbachelor i pædagogik fra Professionshøjskolen UCC. Han har desuden en master i voksenuddannelse og Human Ressource Development fra Roskilde Universitet samt en diplomuddanelse i ledelse fra Professionshøjskolen Metropol.

I sin hidtidige karriere har Lasse Falck Steenland bevæget sig inden for både institutions-, kommune- og uddannelsesområdet.

Han har 24 års ledelseserfaring på chef- og direktørniveau – særligt i socialområdet og i uddannelsessektoren.

Senest kommer Lasse Falck Steenland fra en stilling som uddannelsesdirektør ved NEXT Uddannelse København.

Direktionen igen fuldtallig

Borgmester Kenneth Gøtterup glæder sig over, at Dragør Kommunes direktion igen bliver fuldtallig.

»Lasse Falck Steenland har en spændende profil med knapt 20 års ledelseserfaring fra en række forskellige stillinger i Københavns Kommune,« siger borgmester Kenneth Gøtterup.

Han fortæller, at kommunen med Lasse Falck Steenland får en direktør med massiv erfaring fra velfærdsområdet og med en stærk styringsprofil, og selv glæder han sig til at byde Lasse Falck Steenland velkommen som ny direktør.

»En af Lasse Falck Steenlands første opgaver bliver at ansætte en chef for det nye Center for Borger, Kultur og Social. Centret rummer vigtige borgernære opgaver i vores Borgerservice og i Ydelse og Socialservice på rådhuset – foruden vores populære kultur- og fritidsinstitutioner, som tæller Dragør Bibliotek, Idrætshallerne og Dragør Musik- og Kulturskole,« oplyser Kenneth Gøtterup.

Direktionen består ud over Lasse Falck Steenland af kommunaldirektør Mads Leth-Petersen og direktør Pia Holm Nielsen.

Trivsel og arbejdsglæde

Lasse Falck Steenland imødeser også sin nye rolle som direktør i kommunen:

»Dragør er lidt af en perle med engagerede borgere og et aktivt kultur- og foreningsliv,« siger den nyansatte direktør.

Han fortæller, at han ser frem til at være med til at fortsætte udviklingen af den borgernære drift, hvor stabil og sikker ressourcestyring skal kombineres med kreativ udvikling gennem tillid og samarbejde.

»Jeg glæder mig meget til arbejde sammen med kommunalbestyrelsen og de dygtige medarbejdere og ledere i kommunen. Vi skal skabe resultater i et samarbejde, og jeg vil vægte inddragelse i udviklingen af de områder, jeg er direktør for – så trivsel og arbejdsglæde skabes, og de organisatoriske mål indfries,« oplyser Lasse Falck Steenland.

Lasse Falck Steenland er 55 år, samboende og har to sønner på 21 og 19 år. Familien bor i Hellerup.

Det bliver Lasse Falck Steenland, der tiltræder som ny direktør i Dragør Kommune den 1. juni.
Det bliver Lasse Falck Steenland, der tiltræder som ny direktør i Dragør Kommune den 1. juni.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk