Vi har modtaget:

Dragør skal have et børneråd

I SF vil vi rigtig gerne have fokus på vores børn og unges fremtid og trivsel frem mod kommunalvalget i november. 

Børnene er i de seneste valgperioder ofte endt bagerst i køen, når der skulle deles penge ud – men forrest i køen, når der skulle findes besparelser. Senest med de massive besparelser på børnehaver, dagplejere og en række andre områder.

Vi ser igen og igen, at dygtige politikere trækker sig eller undlader at stille op, når alt skal gå op i en højere enhed med børn, hus, arbejde, træning osv. Der er et reelt problem med repræsentationen i det lokalpolitiske miljø, og vi ønsker at skabe andre rammer for, at børnefamilierne kan blive repræsenteret i vores kommune. 

I vores øjne er det særligt børnene under 10 år og deres familier, som er dårligt repræsenteret i det nuværende politiske landskab.

SF foreslår børneråd

Derfor foreslår SF, at der oprettes et børneråd i Dragør Kommune. 

Børnerådet skal fungere som talerør for kommunens mange børnefamilier. 

Rådet kunne nedsættes med i alt 12 medlemmer: Fire pladser til folkeskoleforældre fra indskolingen, fire pladser til dagsinstitutionsforældre og fire pladser til foreningsforældre. 

Børnerådet skal være uafhængigt af kommunalbestyrelsen og embedsværket i kommunen, så det kan være en kritisk vagthund og repræsentant for børnene og deres familier. Derfor er det også helt afgørende, at børnerådet får høringspligt på børneområdet i forhold til børn fra 0–10 år samt ret til på samme område at stille forslag, som kommunalbestyrelsen skal have pligt til at behandle.

Der er også den detalje ved nedsættelsen af et børneråd, at netop børnefamilierne er en målgruppe, som partier og lokallister i hele landet notorisk har svært ved at organisere og aktivere. Forældrene har simpelthen ikke tid til at engagere sig i det brede politiske arbejde i en presset hverdag, men ved at nedsætte et børneråd kan man give børnefamilierne en reel mulighed for at tale deres sag i et forum, hvor der netop bliver spurgt ind til ønsker, idéer og tanker, som kan gøre Dragør Kommune til det bedste sted i Danmark for børnefamilier at slå sig ned i.

Nogle vil måske mene, at Folkeoplysningsudvalget i forvejen har den rolle i Drag-ør, men dette udvalg er primært repræsenteret af foreningsmedlemmer og lokalpolitikere, som ikke selv har børn i alderen fra 0–10 år. 

Vi mener, at det er helt afgørende, at børnerådet rent faktisk bliver repræsenteret af medlemmer, som selv har børn i aldersgruppen, som man skal repræsentere, og som selv oplever de besparelser, kommunalbestyrelsen har vedtaget i den aktuelle valgperiode.

Gentaget forslag 

Dragør Kommune legede allerede for fire valgperioder siden med tanken om at nedsætte et kommunalt børneråd. 

I dokumentet »Dragør Kommunes Børne- og Ungepolitik 2005–2008«, som blev udarbejdet af den daværende kommunalbestyrelses udvalg, Social-, Børne- og Kulturudvalget, står der nemlig, følgende: »Der skal etableres et børneråd, som tilføres kompetence og opgaver.« 

Desværre blev tankerne ikke mere specifikke end det, ligesom der hverken blev sat en deadline eller udpeget nogen ansvarlige for initiativet.

Hvad er chancen så for, at børnerådet denne gang bliver til noget? Ja, den er i hvert fald større, hvis du stemmer på SF til det kommende kommunalvalg. 

Vi vil være garanter for børnenes fremtid og trivsel, og det løser et børneråd ikke alene. Men et børneråd kan blive en oplagt samarbejdspartner i relation til at få allokeret midlerne de rigtige steder hen og prioriteret de rigtige områder.

Med venlig hilsen
Martin Wittrup Enggaard
SF-Dragør

Vi har modtaget: Dagplejen – den skal vi værne om

Nicolaj Bertel Riber (A) – viceborgmester og kommunalbestyrelsens repræsentant i Dagplejens forældrebestyrelse har indsendt et debatindlæg om Dagplejen i...

Vi har modtaget: Parkeringspladser

Konservatives medlemmer af kommunal­bestyrelsen samt Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Mia Tang og Martin Wood Pedersen, har indsendt et debatindlæg...

Vi har modtaget: Tre positive nyheder på børneområdet

Konservatives medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Theis Guldbech, Mia Tang og Trine Søe har indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk