Vi har modtaget:

Dragørs gyldne dråber

Torsdag den 4. februar skal kommunalbestyrelsen godkende Økonomiudvalgets indstilling til taksten for kommunens leverance af vand og spildevand til borgerne for 2021. En ydelse, der leveres og håndteres af HOFOR – forsyningsselskabet, som Dragør er medejer af. 

Som det fremgår af dagsorden, er takstprisen fastsat til 62,23 kr. pr. m³ – en pris, man i den grad må undres over, når man eksempelvis i vor nabokommune, Tårnby, der har egen vandforsyning, kan levere en samme ydelse for kun 44,70 kr. pr. m³ – altså ca. 18 kr. billigere pr. m³.

Måske borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) eller Dragørs i øvrigt velbetalte repræsentant i HOFORs bestyrelse, Morten Dreyer (O), vil være så venlig at forklare borgerne, hvad der er årsag til denne markante prisforskel de to kommuner imellem? 

Med venlig hilsen
Svend Mathiasen

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk