Drømme har ingen alder 

Dragør Kommune og Ældre Sagen iværksætter nyt initiativ på ældreområdet

Ældre Sagen har i samarbejde med en række kommuner udviklet et sæt samtalekort, der via samtaler skal sætte fokus på de ældres drømme og ønsker. 

Siden 2022 har flere kommuner landet over gjort sig gode erfaringer i brugen af kortene i ældreplejen. En kombination af undervisning i vitaliserende kommunikation og brug af samtalekortene har vist sig som værende et godt udgangspunkt for at styrke dialogen – og samtidig er også relationen imellem den ældre og plejepersonalet blevet styrket. 

Gennem det strategiske partnerskab, som Dragør Kommune og Ældre Sagen indgik i marts om at udvikle ældreområdet i Dragør, får en række medarbejdere i Dragør Kommune nu muligheden for at blive opkvalificeret i brug af »Drømmesamtaler«, som er navnet på sættet af samtalekort. 

Foreløbigt er det i alt 32 medarbejdere fra ældreområdet i Dragør Kommune, der fordelt på to hold kan se frem til et to-dages-kursus med undervisning, refleksioner, øvelser og træning i brug af samtalekortene. 

Drømme-samtale-kort 

Drømmesamtaler er inddelt i de fire kategorier: livsgnister, dagdrømme, erfaringer og eftermæler. Efter planen skal samtalekortene støtte plejepersonalet i at have spændende og perspektivrige samtaler med de ældre. 

Kortene adresserer spørgsmål og emner, som man ikke altid vender i det daglige, hvor snakken hurtigt kan komme til at dreje sig om praktiske ting. Og så er der i designet lagt vægt på muligheden for den gensidige samtale på tværs af generationer og kulturelle forskelle. 

Borgmester Kenneth Gøtterup ved, at samtaler om dybere emner er vigtige for mennesker, og særligt derfor ser han frem til at få sat gang i drømmesamtalerne i Dragør.

»Nærværende samtaler – også om dybere emner, som kortene ligger op til – er vigtige for os alle sammen. Den gode samtale styrker relationerne mellem os, giver livskvalitet og gensidig inspiration,« siger borgmesteren, der tilføjer: »Derfor er det godt, at medarbejdere fra ældreplejen i Dragør nu også får endnu flere redskaber til at styrke de daglige snakke med de ældre.«

Også hos udviklerne af kortsættet »Drømmesamtaler« bliver der ventet spændt på resultaterne af udrulnigen i Dragør. 

»Vi har fået så mange gode tilbagemeldinger fra både ledere, medarbejdere og ældre selv. I flere tilfælde har samtalerne ført til, at ældres drømme, såsom for eksempel sejl- og shoppeture, er blevet indfriet, og jeg ser frem til at høre om erfaringerne fra Dragør,« lyder det fra Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup.

Ældre Sagens samtalekort tages i brug i Dragør Kommune.
Ældre Sagens samtalekort tages i brug i Dragør Kommune.
Nicolaj Riber (tv.) og Kenneth Gøtterup indgik på vegne af Drag­ør Kommune i marts måned en samarbejdsaftale med Ældre Sagens Bjarne Hastrup (th.).
Nicolaj Riber (tv.) og Kenneth Gøtterup indgik på vegne af Drag­ør Kommune i marts måned en samarbejdsaftale med Ældre Sagens Bjarne Hastrup (th.).

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk