Vi har modtaget:

Drømmen, der brast

Ved strukturreformen i 2007 blev 272 kommuner reduceret til 98. Samtidig blev 14 amter til fem regioner – og en række komplicerede opgaver blev overført til de nye og større kommuner. 

Dragør valgte at forblive selvstændig kommune og fik dispensation til at fortsætte. Med et blev Dragør en af landets mindste kommuner. Det har været dyrt for Dragørs borgere. Alt for dyrt. 

På fallittens rand 

Vi lever på fallittens rand. Det er kun løbende gældsoptagelse og udsalg af vore kronjuveler, der har reddet os fra at blive sat under Indenrigsministeriets administration (hvilket nok havde været en fordel?). 

Det er jo næsten symbolsk, at selvom vi har et budget på knap en mia. kr., så har vi måttet søge fondsmidler for at redde vores legendariske vartegn, lodstårnet. 

Tak til A. P. Møller-fonden. Den gamle Dragør-dreng, Arnold Peter Møller, der flyttede til Svendborg, tog desværre samtidig sit berømte mundheld »rettidig omhu« med sig. Det savner vi. 

Vi har også måttet søge hjælp hos Realdania, som har betalt for de tre konkurrerende projektforslag til kystsikring af Dragør. 

Og i foråret måtte vi slå knuder på os selv for at få oprenset Dragørs eneste strand, Mormorstranden. 

Vores største og eneste succes har været anskaffelse af elcykler i hjemmeplejen. 

Og møjsagerne har hobet sig op. Den »sorte firkant« på havnen står som det seneste eksempel på dårlig dømmekraft. 

Vi har en dygtig nabo

Til november er der kommunalvalg. Det første valgmateriale er allerede dumpet ind ad postkassen. Og kampen om de lukrative taburetter vil intensiveres. 

Facebook vil ikke længere være domineret af bortløbne kaniner og glemte damecykler, men i stedet for blive fyldt op med gyldne valgløfter. 

Fire års ørkenvandring vil være glemt. Hukommelsen vil være lige så kort som på en italiensk sportsavis. 

Det virker ikke særlig velovervejet at fortsætte som selvstændig kommune. Drag-ør er en helt unik kommune med en sund skepsis over for alt, hvad der befinder sig på den anden side af tunnellen. 

Men set i bakspejlet har vores trang til selvstændighed været meget dyr. 

Udligningsordning har siden kommunalreformen i 2007, hvor vi ønskede at forsøge os som selvstændig kommune, kostet Dragørs skatteborgere milliarder af kroner til såkaldte nødlidende kommuner i provinsen. En økonomisk byrde vi helt sikkert også kommer til at leve med, så længe vi bare drømmer videre om Dragør som selvstændig kommune.

Tårnby er ikke ramt af udligningsordningen. Tårnby har den 4. laveste skatteprocent i landet. Og samtidig har Tårnby en af landets største kassebeholdninger. 

Tårnby har allerede bygget deres diger – uden at optage lån. Vi er ikke begyndt at bygge endnu. Og igen skal vi ud og låne penge.

Vi må vænne os til tanken

Efter strukturreformen i 2007 er det blevet endnu mere kompliceret at drive kommune. Det kræver både en høj faglighed og en økonomisk robusthed. Vi savner begge dele. 

Det er tydeligvis blevet alt, alt for dyrt at forsøge at være selvstændig kommune. Erfaringerne fra det øvrige land viser entydigt, at der er opnået en meget bedre økonomi – og navnlig en højere faglighed i de 174 sammenlagt kommuner. Men desværre ikke i Dragør.

Ny Sydamager Kommune

Vi kan lige så godt vænne os til tanken, inden drømmen bliver til et mareridt. En ny Dragør-Tårnby Kommune (eller måske Sydamager Kommune?) med cirka 60.000 indbyggere vil meget hurtigt høste en række økonomiske og faglige gevinster. 

Vi vil få færre taburetter, færre direktørstillinger, et rådhus mindre osv. 

De fleste udligningspenge vil forblive i kommunen. Og samtidig vil vi blive en bedre mod- og medspiller til for eksempel Danmarks største arbejdsplads, lufthavnen, til Danmarks største kommune, København, og til Danmarks mest provinsielle folkestyre, Folketinget. 

Og mon ikke også det lykkes at optimere samarbejdet med Movia, Metro, DSB (DOT) og Region Hovedstaden?

Dragør har så meget at bidrage med og værne om. Vi må indse, at drømmen om selvstændighed blev alt for dyr. Og vi må stoppe årtiers taburetkampe samt inkompetence og arbejde for en ny og velfungerende Sydamager Kommune. 

Bornholmerne gjorde det allerede i 2001. Vi kan gøre det i 2021. 

Med venlig hilsen
Flemming Blønd
Cand.jur.

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk