Vi har modtaget:

El-ladestandere ved Hollænderhallen

Jeg har som formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget bedt forvaltningen om at forberede opsætning af ladestandere, så snart pavillonerne ved Hollænderhallen fjernes, så man i rigtig god tid inden april, hvor pavillonerne fjernes, kan aftale vilkår med en leverandør fra den måned.

Myndighederne har i deres visdom besluttet, at pavillonerne ikke må bruges fra april måned.

Da Dragør Kommune i sin tid opsatte pavillonerne, kostede det kommunen en stor formue at få trukket strøm til dem og dertil at udbygge elanlægget i Hollænderhallen for at kunne levere den ekstra strøm. 

Lad os nu bruge disse elkabler til elbiler.

Jeg har tidligere talt med et par virksomheder om deres planer for opsætning af ladestandere. Og begge er de særdeles interesseret i Dragør. 

For begge virksomheders vedkommende er det oftest trækning af elkabler, som tager længst tid i forbindelse med opsætning el-ladestandere.

Når nu pavillonerne køres væk, så kunne det være en god idé, hvis man allerede dagen efter har fået opsat en stribe ladere, så gæster ved Hollænderhallen kan få opladt deres biler, imens de selv dyrker idræt eller måske låner en bog. Og der er intet i vejen for, at man vil kunne have dette på plads den 1. april. 

Der er god tid til at få sat det i værk, hvis man konkretiserer samtalerne med el-laderleverandørerne med det samme. Går man først i gang med at drøfte sagen, når pavillonerne er flyttet, så tager det lang tid, som elbilejerne ikke har glæde af.

Hvorfor dog vente. Det har borgerne, som tidligere har betalt for strømforsyningen, ikke fortjent.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer
Dansk Folkeparti i Dragør

Pavillonerne ved Hollænderhallen, der skal tages ud af brug fra april måned 2022. Arkivfoto: Thomas Mose.
Pavillonerne ved Hollænderhallen, der skal tages ud af brug fra april måned 2022. Arkivfoto: Thomas Mose.

Vi har modtaget: Dagplejen – den skal vi værne om

Nicolaj Bertel Riber (A) – viceborgmester og kommunalbestyrelsens repræsentant i Dagplejens forældrebestyrelse har indsendt et debatindlæg om Dagplejen i...

Vi har modtaget: Parkeringspladser

Konservatives medlemmer af kommunal­bestyrelsen samt Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Mia Tang og Martin Wood Pedersen, har indsendt et debatindlæg...

Vi har modtaget: Tre positive nyheder på børneområdet

Konservatives medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Theis Guldbech, Mia Tang og Trine Søe har indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk