En borgmester på vej

Fra kommunalpolitik til fagforeningspolitik. I en samtale med Dragør Nyt ser borgmester Eik Dahl Bidstrup, V, tilbage på sin tid som borgmester og løfter sløret for fremtiden som formand for Krifa

Af Birgit Buddegård

»Der er tale om et tilvalg af det nye job mere end et fravalg af det nuværende,« fortæller borgmester Eik Dahl Bidstrup, V, der har meldt sin afgang som Dragørs borgmester senest med udgangen af maj måned i år.

Eik Dahl Bidstrup, der ret overraskende kom ind i kommunalpolitik ved kommunalvalget i 2013, forlader nogenlunde lige så overraskende posten igen et halvt år før kommunalvalget i november.

Da Krifa – Kristelig Fagbevægelse – er en upolitisk fagforening, melder han sig samtidig ud af Venstre. Og det gør da ondt, lyder det fra ham, der har været medlem af Venstre i 20 år og siden 2011 har været medlem af bestyrelsen for Venstre i Dragør. 

Til gengæld indrømmer han med et smil, at han ikke havde været til mere end højst to kommunalbestyrelsesmøder som tilhører, da han i sin tid stillede op som spidskandidat for Venstre – og blev valgt ind. Og tilmed blev borgmester – en plads han genvandt ved kommunalvalget i 2017.

Men i de sidste seks år har han også siddet i Krifas Advisory Board for God Arbejdslyst og har derfor fulgt denne organisation og dens samarbejdspartnere tæt.

Krifa er med sine cirka 190.000 medlemmer Danmarks fjerdestørste fagforening, og ud over at varetage medlemmernes interesser som en traditionel fagforening, går Krifa også meget op i medlemmernes trivsel.

(Artiklen fortsætter efter billedet)

Borgmester Eik Dahl Bidstrup, V.
Borgmester Eik Dahl Bidstrup, V.

God arbejdslyst

»Er du glad for dit arbejde, er du også glad for at komme hjem til din ægtefælle og børn,« siger Eik Dahl Bidstrup, der ikke kunne modstå chancen for at arbejde for, at danskerne skal have en større grad af arbejdslyst og trivsel på arbejdspladsen.

Krifa har oprettet et videnscenter for God Arbejdslyst, hvor de i samarbejde med blandt andet universiter forsker i danskernes arbejdslyst, ligesom Krifa har et internationalt samarbejde med andre fagforeninger om fokus på mennesker og trivsel.

Krifa er en bred fagforening – ikke kun for ét fag, men for medarbejdere fra mange forskellige typer arbejdearbejdspladser.

Danmark er gået fra at være et industrisamfund til et videnssamfund, og efter coronapandemien med det udbredte hjemmearbejde vil der nok vise sig et nyt arbejdsmarked og en nødvendig drøftelse af, hvilken plads en fagforening skal udfylde, mener Eik Dahl Bidstrup.

Altid mennesker

Eik Dahl Bidstrup har altid arbejdet med mennesker – det har været et hovedtræk, lyder det fra ham. Derfor har han også som borgmester nydt at møde borgere, forvaltning, lokalpolitikere og landspolitikere – og at være i dialog med dem.

»Igennem de sidste syv år har jeg som borgmester arbejdet med nogle af de mest spændende mennesker,« siger han, der gennem disse møder har fået oplevelser, han vil huske for evigt.

Coronapandemien har sat en stopper for mange af de fysiske møder, og det er Eik Dahl Bidstrup ked af. For han har nydt at komme ud på skoler og institutioner – og i det reglement, der ligger i kassen med borgmesterkæden, har han fået indført, at borgmesterkæden altid bæres, når der er børn til stede.

Han har også haft stor fornøjelse af at deltage i julefesten på Omsorgscenteret Enggården, ligesom det er en særlig oplevelse at være med til juletræstænding på Neels Torv, fortæller han.

Det at møde mennesker er noget, der betyder meget for Eik Dahl Bidstrup, men det har jo under coronaned-lukningen været op ad bakke, som han udtrykker det. Han har således ikke kunnet mødes med Dragør Erhverv, og den kop borgmesterkaffe, han ellers tilbød til borgere, der havde brug for en snak, måtte også droppes, fordi det ikke var muligt at mødes fysisk.

Umiddelbart før nedlukningen nåede han lige at deltage i arrangementet »Borgerkaffe« på Dragør Bibliotek – rigtig hyggeligt, mindes han.

Det værste

Noget af det værste ved coronapandemien har for Eik Dahl Bidstrup været at skulle lukke for besøg på omsorgscentret. Han er meget bevidst om, hvor stor en betydning, det har haft for både beboere og pårørende, og det tog hårdt på ham at skulle gøre det.

Heldigvis er det igen muligt at komme på besøg på Enggården.

Noget at være stolt af

Eik Dahl Bidstrup har i sin tid som borgmester brugt sit netværk på Christiansborg og arbejdet meget med udligningreformen.

»Vi er ikke i mål,« konstaterer han, men de værste skader blev afværget.

Når han ser tilbage på sin tid som borgmester, er han stolt af, at Dragør har en forvaltning, der vil udvikling og bevægelse. Vi har en dygtig direktion, og det har været spændende at være med i en udvikling, hvor der tænkes i visioner, fortæller han.

Eik Dahl Bidstrup har sammen med kommunalbestyrelse haft fokus på fritidsområdet – at skabe gode betingelser for det gode liv i Dragør – og derfor er han også stolt af den ny svømmehal, renoveringen af Hollænderhallen og tilbygning samt renovering af skolerne.

Han udtrykker også stor glæde over, at Budget 2021 blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse. Det er første gang i Dragørs historie, at alle partier står bag budgettet.

Havneudviklingen

Eik Dahl Bidstrups allerførste tur som borgmester gik sammen med direktionen til havnen – hvor alt stod, som om den sidste færge lige var sejlet.

Der er siden revet ned og lagt ny asfalt og skabt parkeringspladser.

Han er klar over, nogen synes det går for langsomt, men fokus har været på de små skridt, siger han.

Værftet er flyttet, Café Espersen er i proces, og der er brugt mange penge på udskiftning og nybygning af moler og broer – små ting, der er med til at skabe trivsel.

Og arbejdet fortsætter med gennemgravning af sandtangen og en ny østmole.

Borgerinddragelse

Eik Dahl Bidstrup er glad for demokratiudvalgets arbejde – og for borgerinddragelse i det hele taget.

Og trods coronanedlukning har man gennemført høringer om for eksempel kystbeskyttelse og UNESCO-udpegning – blot digitalt.

Han er formand for Verdenskulturarvsrådet, og det har været vigtigt for Venstre at få en høring – en borgerinddragelse – også om UNESCO. Man kan som politiker ikke møde alles ønsker, men man kan lytte og debattere for og imod.

Og han understreger flere gange, at han meget gerne vil lytte – men det skal foregå med respekt for hinandens synspunkter og holdninger.

Eik Dahl Bidstrup vil gerne lytte til argumenter, men ikke til aggressioner. De personlige henvendelser er i 99 procent af tilfældene holdt i en god tone, men Facebook bruges ofte som udskamningsmedie med trusler og løgne – og det er ikke gavnligt for demokratiet, lyder det fra ham.

Fortsat gerne aktiv

På grund af coronarestriktionerne har der endnu ikke været opstillingsmøde i Venstre i Drag-ør – og der er derfor endnu ikke valgt ny spidskandidat til det kommende kommunalvalg.

Men der er allerede flere kandidater, glæder Eik Dahl Bidstrup sig over.

Og han er jo fortsat borgmester nogle måneder endnu, men han ser mest sin rolle frem til den 1. juni som faciliterende – også i forbindelse med det kommende budget, hvis udfald ikke længere er hans opgave.

Eik Dahl Bidstrup og hans familie bliver boende i Dragør efter jobskiftet – og han er bestemt stadig interesseret i Dragørs udvikling.

Men man kommer ikke til at se ham udtale sig om lokalpolitik – hverken i nærværende avis eller på de sociale medier, understreger han.

Men han vil gerne være aktiv i foreningslivet herude, når tiden er til det.

 

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk