Anne Grønlund.
Anne Grønlund.

Vi har modtaget:

En parkeringsordning er nødvendig

I dag hersker jungleloven, når det gælder parkering i og omkring Dragørs gamle by og havnen. Og det er mere held, end forstand, at der ikke er sket alvorlige ulykker, når nogle bilister parkerer hensynsløst og ulovligt, så de skærmer for ethvert udsyn for alle trafikanter – bløde som de hårde i biler. 

Derfor mener jeg, at det er på høje tid – at vi får en parkeringsordning, der selvfølgelig skal hænge tæt sammen med en langt bedre og mere tilgængelig busdrift i hele kommunen. Og det er klart, at hvis Dragør slog sig sammen med Tårnby Kommune, der omkring lufthavnen har de samme parkeringsudfordringer som os, vil vi få en langt mere effektiv og sammenhængende p-ordning. Men det er nok fremtidsmusik!

Nu er der sikkert mange borgere i gamle by og omegn, der har fået kaffen galt i halsen. Men jeg tror faktisk, at vi alle sammen vil få fordel af, at der kom styr på bilerne, og at der kom større trafiksikkerhed, når vi færdes i byen. 

I min p-ordningsmodel vil alle beboere kunne købe beboerlicenser og erhvervsdrivende erhvervslicenser for et rimeligt beløb, der giver ret til at parkere ubegrænset. Desuden vil alle gæster eller folk, der har ærinder, kunne parkere gratis i for eksempel tre timer. Herefter kunne man forestille sig en timebetaling på 20 kr. i timen i dagstimerne (mellem kl. 8 og kl. 18). Og jeg forestiller mig, at der var flere gratispladser til delebiler (gerne elbiler), der er en god og grøn løsning.

Der er mange måder at skære en parkeringsordning til på, så den først og fremmest tilgodeser borgerne og de små erhvervsdrivende. 

For mig er det vigtigste, at vi ikke i endnu fire år lader slå til og accepterer det kaos af biler, der plastrer vores by til. 

Vi ved jo – og heldigvis, at der kommer mange besøgende, turister og gæster, der gerne vil opleve vores historiske bymiljø, havnen, kulturen og naturen i vores kommune. Og der er rigtig mange, der nyder en is eller et måltid i vores mange gode caféer, isudsalg og restauranter.

Kampen om pladserne i kommunalbestyrelsen er i fuld gang, og jeg vil gerne slå et slag for, at vi får en langt bedre busbetjening, end i dag, i hele kommunen – og alle ugens dage, kombineret med en nødvendig parkeringsordning til at løse, det bilkaos og den kamp om parkeringspladserne, der er i Dragør. 

For mig er en attraktiv kollektiv transport i kommunen et led i en miljørigtig og grøn omstilling, som bør være prioriteret af lokalpolitikerne, også i vores kommune. 

Jeg vil prioritere en langt bedre busbetjeningen i hele Dragør Kommune, end vi har i dag, sammenholdt med en nødvendig parkeringsordning, hvis jeg får tilstrækkeligt med stemmer den 16. november og bliver valgt til Dragørs Kommunalbestyrelse.

Med venlig hilsen
Anne Grønlund
Uafhængig kandidat til KV21 for Liste Anne Grønlund (E)

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Der er trængsel ved håndvasken

Borgerne i Dragør kæmper for butikslivet og udfordrer lokalpolitikernes beslutningsvilje Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk