Vi har modtaget:

Er det kun mig?

Jeg stiller op som forbrugerrepræsentant til bestyrelsen i Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) for vand og spildevandsafledning. I den forbindelse er jeg blevet opmærksom på, at der er så mange giftige flourstoffer i vores vand i Dragør, at vi må hente vand fra andre kommuner.

Flourstoffer blev brugt i brandslukningsskum, indtil man fandt ud af, at det er giftigt. Det betyder, at alle steder, hvor der har været brandstationer og øvelsespladser, har været benyttet brandslukningsskum med flourstoffer. Det har både vores brandfolk været i tæt berøring med, og det er ligeledes løbet ud i naturen. 

På nogle marker ved Korsør, men også i Dragør, der har lufthavnens beredskab som nabo, er der målt høje koncentrationer af flourstoffet – PFOS, som har været i overfladevandet, men det er nu også trængt ned til vores grundvand. 

At vores grundvand og dermed vores vandforsyning er forurenet med PFOS betyder, at vi skal hente vand i andre kommuner. Det har naturligvis nogle økonomiske konsekvenser for os som forbrugere af vandforsyningen. 

Men er det kun mig? Jeg har en dyb bekymring for, at vi, der indtil de forgiftede vandboringer blev lukket, muligvis er blevet forgiftet med PFOS! 

Er der grund til bekymring for, at vi som borgere i Dragør er forgiftet med PFOS, der kan påvirke vores genetik og gør os syge? 

I Korsør har man undersøgt de borgere, der havde spist kød fra forgiftet kvæg. 118 af dem fik målt en så høj PFOS-koncentration, at det kan være sundhedsskadeligt. Disse borgere bliver nu fulgt tæt af læger i sundhedsvæsnet. 

Jeg har stillet – først Styrelsen for Patientsikkerhed og senest Dragør Kommune – følgende to spørgsmål;

  1. Hvis borgerne i Dragør har drukket PFOS-forurenet vand, kan de så blive undersøgt med en blodprøve? Og bør det ske systematisk ved for eksempel et tilbud til alle borgere? 
  2. Er det muligt at undersøge, om der er en større forekomst af visse sygdomme, for eksempel kræftformer, demens eller andre alvorlige sygdomme i Dragør?

Dragør Kommune svarer, at de for nuværende ikke finder anledning til en helbredsundersøgelse. 

Jeg mener, at politikerne i Dragør burde informere borgerne om, at der kan være en sundhedsrisiko – og det burde være sket allerede den dag, hvor man fandt ud af, at vores drikkevand er forurenet.

Jeg har som fokus, hvis jeg bliver valgt til forbrugerrepræsentant i HOFORs bestyrelse, at undersøge, om vi som borgere kan være blevet forgiftet, hvis vi har drukket vand, der indeholder PFOS. 

Er det kun mig, der er bekymret for en potentiel sundhedsbombe i Dragør og flere andre forurenede steder?

Husk at afgive din stemme til HOFORs forbrugervalg inden mandag den 4. april kl. 12.

Med venlig hilsen
Anne Grønlund
Kandidat som forbrugerrepræsentant til HOFORs bestyrelse

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Stikker lufthavnen naboerne blår i øjnene?

Tommas Brogaard har indsendt et debatindlæg om lufthavnens udledning af skadelige PFOS-stoffer. Læs mere

Vi har modtaget: Hvad sker der i PFAS-sagen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om lufthavnens ansvar for oprydningen af PFOS-forureningen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk