Vi har modtaget:

Et gratis dige på Nord 

Et tilbud, du ikke kan sige nej til – og måske alligevel – er et dige i kote 4,7 hele vejen rundt om Dragør

Når du får et tilbud om noget, der er bedre, end det du har, vil du normalt sige ja tak. 

Sund & Bælts tilbud om et gratis dige på Nord langs 2 meter dybdekurven i kote 4,7 meter over dagligt vande lyder umiddelbart som et tilbud, man ikke kan afslå. 

Men dette tilbud er det, som den danske ordbog kalder et »siciliansk tilbud«. For hvis vi ikke vil tage imod denne gave, vil Sund & Bælt i stedet for bygge en jordvold nord om Dragør. 

Det er ikke længere en hemmelighed, at Sund & Bælt længe har arbejdet med planer om en forlængelse og en forhøjelse af Ullerup-diget til hjørnet af Kastrup halvø. 

En sådan jordvold bagom Dragør vil betyde, at vi i bogstaveligste forstand kommer til at sejle i vores egen egen sø. Vi bliver overladt til os selv. En by i eget badekar.

Fra havudsigt til digekig

Umiddelbart lyder tilbuddet meget fristende. Et gratis dige på Nord 250 meter fra kysten, med en beskyttet lagune med tilstrækkelig vandgennemstrømning og badestrand lyder umiddelbart som en gave, man ikke kan sige nej til. En gave til en værdi af cirka 100 mio. kr. og gratis projektering og ekspertise. 

Men et »ja tak« betyder, at vi selv skal fortsætte kystsikringen i kote 4,7 hele vejen rundt om Dragør. Det er cirka 2,5 meter højere, end den kote Dragør har besluttet med et sikringsniveau svarende til en 100-årshændelse. 

Et dige i kote 4,7 vil formentlig betyde, at Dragør for altid vil miste sin havudsigt, og samtidig vil mange husejere opleve et styrtdyk i ejendomspriserne. 

Tilbuddets lovlighed

En cirka 12 km yderligere kystsikring i kote 4,7 vil formentlig betyde en enorm fordyrelse for Dragør og Dragørs borgere. 

Måske er det endda ulovligt at tage imod dette tilbud. Kystbeskyttelsesloven siger: »Det er ulovligt at modtage donationer med betingelser, hvis det fører til fordyrende valg af løsninger for de bidragspligtige.« 

Det betyder vist, at det et er tilbud, vi er nødt til at regne på. Har vi overhovedet råd til – og lov – til at sige ja tak?

100-årshændelse eller 10.000-årshændelse

Sund & Bælt arbejder med et sikringsniveau svarende til en 10.000-årshændelse og anvender derfor kote 4,7. 

Dragør har derimod vedtaget et sikringsniveau svarende til en 100-årshændelse. Det vil give en 2,5 meter lavere digehøjde, som giver rigtig god mening for os i Dragør. (Faktisk hæver Amager sig nogle millimeter hvert år).

Men Sund & Bælts tilbud  og svulmende pengetank kan måske i et bredere perspektiv give god mening og afsæt for en god forhandlingsposition for os i Dragør, hvis vi tilsammen kan finde en løsning, der tilgodeser alle parter inklusive København, Hvidovre og Tårnby. 

Det et et virkeligt svært dilemma, og et dilemma som givetvis vil blive drøftet intensivt på det indkaldte borgermøde mandag den 22. august i Hollænderhallen.

Med venlig hilsen
Flemming Blønd (L)
Cand.jur.
Kommunalbestyrelsesmedlem for Sydamagerlisten

 

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Hvem kontrollerer kontrollanterne?

Morten Dreyer har indsendt et indlæg i klimadebatten og om Kystdirektoratets og DMI's beregninger af den værst tænkelige stormflod....

Vi har modtaget: Hvalsafari på Sydvestpynten

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om oversvømmelserne på Sydvestpynten. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk