Vi har modtaget:

Et nyt landsbymiljø i Dragør?

Så er høringsfasen vedrørende engvejsarealet slut, og vi glæder os til at se gode forslag til en lille ny bebyggelse på en beskeden del af arealet.

Dragør SeniorBo har i samarbejde med Generous Development og arkitekterne Mangor & Nagel lavet forslag til en sådan bebyggelse – med grundplan, første sal og elevatortårne. Der indgår en pergola-struktur og et fælleshus – det lokale ankerpunkt, hvor bebyggelsen åbner sig ud mod en fælles have. 

Adgangen til den enkelte bolig sker gennem pergolaen, der således bliver veranda, overdækning, adgangsvej og landskabeligt element i bebyggelsen.

Projektet skal bidrage til den mangfoldige by og understøtte manglen på seniorboliger i Dragør. 

Beliggenheden på Engvej er en kvalitet for seniorer, da det ligger både tæt på byen, grønne arealer og ikke mindst stranden som den store attraktion. 

Hvordan? Ved indgåelse af en udviklingsaftale forpligter vi os som udviklingsteam til, sammen med kommunen, at udarbejde en udviklingsplan, der skal godkendes politisk, og som skal afspejle den dialog, vi tager med naboer og interessenter i det hele taget. 

Først når der er enighed om denne, starter lokalplanarbejdet. Vi arbejder med en tryg og transparent proces.

I høringsforslaget, som p.t. kan læses på vores hjemmeside (seniorbo2791.dk), indgår også svar på de tre spørgsmål, som kommunen har stillet i forbindelse med udvikling af området. Og hele forslaget bliver også sammen med øvrige forslag lagt på kommunens hjemmeside vedrørende projektet.

Så tilbage er blot at opfordre politikerne til at træffe en hurtig beslutning om den videre udvikling – det skylder de os. Vi (og mange andre) har ventet over et år på, at processen blev skubbet videre. Nu er det tid. Hvornår kan vi forvente beslutning om det videre forløb?

Med venlig hilsen
Nina Nørgaard
Dragør SeniorBo

Vi har modtaget: Ændringer i ældreplejen

Ali Qais og Lisbeth Dam Larsen – medlemmer af kommunalbestyrelsen for Moderaterne i Tårnby og Dragør, har indsendt et...

Vi har modtaget: Ældre skal have ret til selvbestemmelse

Helle Barth, Henrik Kjærsvold-Niclasen samt Erik Skovgaard-Nielsen fra Venstre i Dragør at indsendt et debatindlæg om regeringens planer for...

Vi har modtaget: Udviklings- eller afviklingskommune?

Nina Nørgaard fra Dragør SeniorBo har indsendt et debatindlæg fremtiden for Dragør. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk