Vi har modtaget:

Et vigtigt valg

Et stærkt Danmark i et sikkert Europa

Europa-Parlamentsvalget søndag den 9. juni står som et af de mest betydningsfulde i EU’s historie.

Med krig på europæisk jord, en eskalerende klimakrise, stigende migrationspres og et voksende behov for at forbedre den europæiske konkurrenceevne står vi over for en række udfordringer, der kræver handling. Det er derfor vigtigt helhjertet at støtte det europæiske samarbejde med fokus på de store, grænseoverskridende udfordringer.

Sammenhold er afgørende i en situation, hvor vores frihed og sikkerhed er under pres. Ikke mindst for et lille land som Danmark!

For Venstre er der især fire afgørende områder, hvor det er vigtigt, at vi i Europa står sammen:

Styrket forsvar og sikkerhed. Med krig på europæisk jord er det vigtigere end nogensinde at have et stærkt og handlekraftigt EU, hvor vi ikke ligger under for Putins trusler.

Europa skal være i stand til at forsvare sig selv og bekæmpe illegal migration, som truer sammenhængskraften.

Venstre ønsker at styrke den ydre grænse og arbejde for et fælles europæisk modtagecenter i et tredjeland.

Ambitiøs grøn omstilling. Venstre arbejder for en ambitiøs, liberal, markedsbaseret grøn omstilling i EU.

Vi skal opfylde EU’s klimamål uden at skævvride konkurrenceevnen på tværs af medlemslandene. Dette sikrer både en stærk økonomi og en bæredygtig fremtid.

Venstre vil sikre, at grøn dansk strøm kommer hele Europa til gode, så medlemslandene bliver mindre afhængige af Putins gas og olie.

Økonomisk ansvarlighed og konkurrenceevne. EU skal være selvforsynende på strategiske områder, men samtidig opretholde en ansvarlig, markedsorienteret økonomisk politik.

Vi skal skabe gunstige betingelser for virksomhederne, så de kan udvikle sig og forblive konkurrencedygtige. Dermed fastholdes en stærk dansk økonomi i et stærkt Europa.

Forsvar af værdier og demokrati. Demokrati, retsstat, frihed og ytringsfrihed er grundstenene, som EU er bygget på.

Vores demokratiske fællesskab er under pres, både indefra og udefra. Venstre vil fastholde og øge presset på de medlemsstater, der underminerer retsstaten.

Vi skal styrke internationale partnerskaber med lande, der deler vores værdier og demokratiske tilgange.

Brug din stemme

Hvis du er enig i vigtigheden af disse fire områder, så opfordrer vi dig til at stemme på Venstre ved valget på søndag. Stem gerne personligt på en af Venstres 12 kandidater.

Vi anbefaler at stemme personligt på Torsten Laksafoss Holbek, som er opstillet af Venstre i Københavns Storkreds, som også omfatter Dragør.

Du finder Torsten på plads nummer ni på Venstres liste på stemmesedlen.

Godt valg til alle!

Med venlig hilsen
Erik Skovgaard Nielsen, formand for Venstre i Dragør,
samt Helle Barth og Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, 
kommunalbestyrelsesmedlemmer for Venstre

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk