Bent Isager Nielsen fortæller. Foto: TorbenStender.
Bent Isager Nielsen fortæller. Foto: TorbenStender.

Fængslende foredrag

Bent Isager Nielsen trækker fuld sal

Torsdag den 26. januar havde Dragør Kirke indbudt til en af de populære højskoleformiddage i sognegården. Denne gang var det den tidligere leder af politiets rejsehold og drabschef Bent Isager Nielsen, der var inviteret til at fortælle om sit arbejde med opklaring af drab og andre alvorlige forbrydelser. 

Sognegården fyldes hurtigt til sidste plads – dagens emne må siges at være populært. Foto: TorbenStender.
Sognegården fyldes hurtigt til sidste plads – dagens emne må siges at være populært. Foto: TorbenStender.

Det dystre emne synes at tiltale sognets borgere – for sognegården blev hurtigt fyldt til sidste plads. Resolut blev det derfor besluttet at flytte arrangementet over i kirken, så også de sidstankomne kunne høre foredraget.

Bent Isager Nielsen fortalte levende om bestialske mord, motiver og gerningsmænds profiler. Oftest er der tale om mænd, og alvorlige forbrydelser begås stort set altid af tilregnelige, ikke-sindsyge personer. Til gengæld har de dog ofte betydelige karakterafvigelser. Også emnerne strafudmåling, afsoning og løsladelse nåede at blive belyst.

Et beslægtet arrangement afholdes den 30. marts, hvor  krimiforfatter Tine Gudrun med sit foredrag »Hvorfor drages vi af mørket?« vil give sit bud på, hvad det er, der fascinerer ved forbrydelser.

Foredrag flyttes fra sognegård til kirkerum. Foto: TorbenStender.
Foredrag flyttes fra sognegård til kirkerum. Foto: TorbenStender.
Et interessant emne trækker mange tilhørere til. Foto: TorbenStender.
Et interessant emne trækker mange tilhørere til. Foto: TorbenStender.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk