Færre børn de næste ti år

Dragør Kommune har i samarbejde med COWI udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2024–2034.

Prognosen, som tager udgangspunkt i data om fertilitet, dødelighed og flytning, viser en stabil til let faldende befolkningsudvikling. Ifølge prognosen vil antallet af indbyggere falde med cirka 1% fra 14.566 i 2024 til 14.443 i 2034.

En markant udvikling i prognosen er stigningen i antallet af borgere over 85 år, som forventes at vokse med cirka 53%, fra 521 personer i 2024 til 799 personer i 2034.

Allerede i budgetperioden frem til 2028 forventes denne gruppe at vokse med 16%, til 603 personer.

Omvendt ses et betydeligt fald i antallet af fødsler. I 2023 blev der født 90 børn, hvilket er et fald fra 106 fødsler i 2022 og betydeligt lavere end de 118 fødsler, der var forventet i forrige års prognose.

Måske en klasse færre

Prognosen viser også et jævnt faldende elevtal i Dragør. Det samlede elevtal forventes at falde med cirka 8% fra 2.106 elever i 2024 til 1.932 elever i 2034.

For Dragørs folkeskoler forventes elevtallet at falde fra 1.891 elever i 2023/2024 til 1.787 elever i 2033/2024, svarende til et fald på cirka 6%.

Derfor har COWI også regnet på, hvor mange klasser der er behov for på byens skoler. Her viser prognosen, at der på Dragørs folkeskoler vil være behov for færre klasser pr. årgang.

Ved en klassekvotient på 24 elever pr. klasse forventes der behov for otte klasser pr. årgang, med enkelte variationer. Og ved en klassekvotient på 26 elever pr. klasse vil behovet til at begynde med at være otte klasser pr. årgang – og omkring skoleåret 2028/29 falder tallet til syv klasser. I dag er der otte klasser fordelt over de tre skoler.

Det er specielt Dragør Skole, der vil miste elever, mens Nordstrandskolens tal er svagt faldende, og Store Maglebys faktisk er svagt stigende over perioden.

Det skal bemærkes, at elevtallet i Dragørs folkeskoler kan påvirkes af ændringer i andre skoletilbud såsom eksempelvis private skoler, skoler i andre kommuner og specialskoler.

RMP

Holder prognose om færre børn stik, kan der blive for behov færre spor på Dragørs skoler. Arkivfoto: Thomas Mose.
Holder prognose om færre børn stik, kan der blive for behov færre spor på Dragørs skoler. Arkivfoto: Thomas Mose.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk